Sai khác giữa E-HSMT và bản HSMT được phê duyệt có thể dẫn tới phải hủy thầu và bồi thường chi phí cho nhà thầu

Một bên mời thầu đã tổ chức đấu thầu qua mạng gói thầu chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa, có gặp tình huống như sau:

Hồ sơ mời thầu bản cứng được Chủ đầu tư phê duyệt có yêu cầu nhà thầu phải có kinh nghiệm thực hiện 02 hơp đồng tương tự với gói thầu đang xét. Tuy nhiên, trong quá trình đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, do chưa có kinh nghiệm nên bên mời thầu đã để mục hợp đồng tương tự là không áp dụng.

Đến thời điểm đóng thầu có 01 nhà thầu tham gia và bên mời thầu đã mở thầu bình thường. Tuy nhiên, sau khi đánh giá và kiến nghị nhà thầu đáp ứng yêu cầu E-HSMT thì bộ phận thẩm định căn cứ bản giấy HSMT được phê duyệt nên không chấp nhận hồ sơ dự thầu của nhà thầu và yêu cầu hủy thầu.

Hỏi trong trường hợp nói trên, bên mời thầu cần xử lý như thế nào?

Mô tả

Về vấn đề nói trên, chuyên gia của chúng tôi cho rằng:

Theo khoản 1 Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá HSDT và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu (HSMT), căn cứ vào HSDT đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ HSDT của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Khoản 2 và khoản 4 Điều 10 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT quy định sau khi lập xong E-HSMT, bên mời thầu in E-HSMT trình chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt. Bên mời thầu phải chịu trách nhiệm về sự thống nhất giữa nội dung E-HSMT trên Hệ thống và bản E-HSMT mà chủ đầu tư phê duyệt. Trường hợp có sự khác biệt giữa thông tin trong file đính kèm E-HSMT do bên mời thầu phát hành trên Hệ thống và các thông tin trong webform thì thông tin trong webform là cơ sở để lập, đánh giá E-HSDT.

Do vậy, trường hợp bản E-HSMT do chủ đầu tư phê duyệt có sự sai khác thông tin so với bản E-HSMT trên Hệ thống thì căn cứ vào bản E-HSMT trên Hệ thống để đánh giá theo quy định nêu trên, bên mời thầu, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về việc sai khác này. Trường hợp bên mời thầu nhận thấy việc lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT trên Hệ thống có thể đem lại rủi ro lựa chọn nhà thầu không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu thì báo cáo người có thẩm quyền ra quyết định hủy thầu theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Luật đấu thầu. Trong trường họp này, bên mời thầu phải đền bù chi phí cho các nhà thầu tham dự thầu do đây là lỗi của bên mời thầu khi nhập sai E-HSMT.

Pháp luật về đấu thầu đã có sự điều chỉnh, vui mừng chào đón bạn tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận! 

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!