Nộp hồ sơ dự thầu qua mạng bằng cách gửi đường link để bên mời thầu download có hợp lệ

Bên mời thầu X đang tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Y được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

Sau khi mở thầu và download tài liệu hồ sơ dự thầu các nhà thầu, bên mời thầu nhận thấy trong tài liệu đệ trình của nhà thầu Z, có một file đề cập rõ: công ty Z xin gửi tài liệu đính kèm về hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm theo đường link sau: https://mediafire.com/congtyz/hfjaowfsofsjd

Bên mời thầu X muốn hỏi dữ liệu trong file theo đường link trên có hợp lệ để dùng đánh giá E-HSDT của Nhà thầu trên hay không?

Mô tả

Đối với tình huống nói trên, chuyên gia của chúng tôi cho rằng:

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 13 của Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khi tham dự thầu, nhà thầu nhập thông tin theo yêu cầu của E-HSMT và đính kèm các file để tạo thành bộ E-HSDT.

Như vậy, khi nhà thầu không đính kèm file theo yêu cầu của E-HSMT mà chỉ đính kèm đường link để tải tài liệu (đối với các nội dung không kê khai trên webform) thì bên mời thầu, tổ chuyên gia sẽ không xem xét, đánh giá đối với file đính kèm trong đường link này vì nội dung trong đường link có thể thay đổi được hoặc chỉ tồn tại trong thời gian nhất định.

Hiện nay, Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Rất vui mừng chào đón bạn tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận. Xin trân trọng cảm ơn!

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!