Chỉ kê khai webform và không đệ trình các tài liệu đính kèm khi nộp hồ sơ E-HSDT

Công ty Điện lực Đổng Đa đang đánh giá E-HSDT cho gói thầu thi công xây lắp và hoàn trả hè đường công trình Cải tạo đường dây hạ áp, đường dây viễn thông tuyến phố Đặng Trần Côn, Đoàn Thị Điểm. Trong quá trình đánh giá Công ty Điện lực Đống Đa nhận thấy E-HSDT của một nhà thầu chỉ kê khai các bảng kê số hóa dưới dạng Webfrom trên hệ thống mà thiếu các tài liệu đính kèm. Riêng đổi với các tài liệu chứng minh năng lực về kỹ thuật nhà thầu thiếu toàn bộ không đính kèm như yêu cầu của E-HSMT.

Công ty Điện lực Đống Đa muốn hỏi chuyên gia trong trường hợp nói trên Công ty Điện lực Đống Đa có được phép làm rõ với Nhà thầu hay không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT (Điều 15 khoản 5) quy định đối với các nội dung về năng lực và kinh nghiệm, việc đánh giá E-HSDT được thực hiện trên cơ sở các thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT mà không yêu cầu nhà thầu phải đính kèm file tài liệu chứng minh.

Theo hướng dẫn tại mẫu số 04A và Mầu 4B Chương IV Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp qua mạng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT thì nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về tình hình tài chính, các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo các mẫu số 11A, 11B, 11C và 11D Chương này (webform). Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt có năng lực phù hợp và thiết bị thi công đáp ứng các yêu cầu quy định tại Mục 2.2 Chương III và có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những nhân sự, máy móc đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thâu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.

Đối với vấn đề nói trên, việc đánh giá E-HSDT phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu. Theo đó, trường hợp nhà thầu đã kê khai thông tin về năng lực, kinh nghiệm trên webform thì không cần phải đính kèm các tài liệu chứng minh về năng lực, kinh nghiệm. Nếu nhà thầu xếp thứ nhất, được mời vào thương thảo hợp đồng thì nhà thầu phải nộp các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật cho bên mời thầu đế đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT.

Trên đây là câu trả lời theo quy định của pháp luật về đấu thầu năm 2013, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh theo quy định theo pháp luật về đấu thầu năm 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao của chúng tôi. Xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu để có nhiều thông tin bổ ích!

Ps: Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn. Nếu bạn cần tính pháp lý của câu trả lời, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin liên hệ:

Hân hạnh chào đón Bạn tham gia Cộng đồng Đấu thầu dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề xảy ra trong hoạt động đấu thầu.

Xin trân trọng cảm ơn!