Không đề xuất thành viên thay mặt Liên danh sử dụng chữ ký số điện tử để đấu thầu qua mạng khi nộp E-HSDT

Một nhà thầu liên danh trong quá trình đệ trình E-HSDT cho gói thầu mua sắm hàng hóa có sai sót như sau:

Trong phần thỏa thuận Liên danh, do sơ suất hai Công ty liên danh đã không hiển thị rõ Công ty nào được thay mặt Liên danh sử dụng chữ ký số điện tử để đấu thầu qua mạng như yêu cầu của E-HSMT.

Liên danh trên muốn hỏi việc thiếu thể hiện Công ty nào là đại diện Liên danh nhà thầu được sử dụng chữ ký số trong thỏa thuận Liên danh có vi phạm qui định đấu thầu qua mạng hay không? Việc thiếu hiển thị này có bị nằm trong điều kiện bắt buộc loại bỏ E-HSDT của Liên danh hay không?

Mô tả

Trả lời liên danh nói trên, các chuyên gia của chúng tôi có ý kiến như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 15 khoản 1) quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá HSDT và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào HSDT đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ HSDT của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Vì vậy, việc đánh giá E-HSDT phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu. Khi tham dự thầu với tư cách là nhà thầu liên danh trên Hệ thống thì nhà thầu phải thực hiện bản thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 06 (bản giấy scan đính kèm E-HSDT) và Mẫu số 09 (webform) Chương IV Mẫu E- HSMT mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT- BKHĐT. Việc thực hiện phân công trách nhiệm của từng thành viên trong liên danh theo Mẫu số 09 Chương IV trên Webform để tạo thành nhà thầu liên danh tham dự thầu, từ đó, tên của nhà thầu liên danh được thể hiện đầy đủ trong biên bản mở thầu.

Trường hợp nhà thầu không thực hiện nhập thông tin theo Mẫu số 09 thì trong biên bản mở thầu chỉ thể hiện tên của thành viên liên danh sử dụng chứng thư số lập E-HSDT mà không thể hiện đầy đủ tên toàn bộ thành viên trong liên danh, đồng thời trong E-HSDT cũng sẽ không thể hiện thông tin và doanh thu, hợp đồng tương tự của các thành viên liên danh còn lại. Theo đó, trường hợp tên nhà thầu có sự sai khác giữa đơn dự thầu, biên bản mở thầu với bản scan thỏa thuận liên danh thì tư cách nhà thầu được xác định theo tên nhà thầu ghi trong đơn dự thầu.

Hiện nay, Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Rất vui mừng chào đón bạn tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận. Xin trân trọng cảm ơn!

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!