Hủy thầu khi nhà thầu không nộp đủ bằng cấp nhân sự trong đấu thầu qua mạng

Doanh nghiệp X có hỏi chuyên gia như sau:

Doanh nghiệp X tham gia dự thầu một gói thầu xây lắp đấu thầu rộng rãi qua mạng và chỉ có Doanh nghiệp X tham gia. Sau quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, Chủ đầu tư đã mời Nhà thầu X thương thảo hợp đồng và sau buối thương thảo, đại diện hai bên đã tiến hành ký thương thảo hợp đồng để chuẩn bị ký kết hợp đồng. Do công trình có thời gian thực hiện hợp đồng hơi ngắn, nên sau khi ký thương thảo hợp đồng với chủ đầu tư, nhà thầu đã tập kết vật tư, đặt mua vật tư để thực hiện gói thầu trên. Tuy nhiên, sau đó Chủ đầu tư thông báo là hủy kết quả thầu do hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu một số tài liệu (cụ thế thiếu là: trong hồ sơ mời thầu yêu cầu 7 cán bộ chchốt và 10 công nhân kỹ thuật khi tải hồ sơ lên mạng trong quá trình nén file, nhà thầu đã tải thiếu bằng cấp của 10 công nhân kỹ thuật nhưng vn có kê khai nhân sự theo form quy định trên hệ thống và trong thời gian 3 ngày kể từ ngày đóng thầu do hồ sơ scan hơi mờ nên nhà thầu có gửi mail cho Chủ đầu tư bản scan hồ sơ dự thầu (bản scan chưa nén file) có đầy đủ bằng cấp và kinh nghiệm của cán bộ chủ chốt và công nhân kỹ thuật). Vì vậy, công ty X cho rằng trước khi tiến hành thương thảo hợp đồng thì Chủ đầu tư đã thực hiện xong khâu đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu và sau khi thương thảo thành công thì xem như hồ sơ dự thầu cúa nhà thầu đã hợp lệ và đáp ứng yêu cầu của HSMT. Nhận thấy việc hủy thầu của Chủ đầu tư sẽ tổn thất cho nhà thầu do nhà thầu đã chuẩn bị, tập kết, đặt mua vật tư, nhân lực vì vậy công ty không đồng ý với kết quả hủy thầu của Chủ đầu tư. Doanh nghiệp X mong muốn Bộ KHĐT giải đáp giúp nhà thầu hướng giải quyết trong trường hợp này và trong trường hợp này nhà thầu có được quyền kiến nghị và khiếu kiện Chủ đầu tư bồi thường thiệt hại không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 15 Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối với các nội dung về năng lực và kinh nghiệm, việc đánh giá E-HSDT được thực hiện trên cơ sở các thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT mà không yêu cầu nhà thầu phải đính kèm file tài liệu chứng minh. Trường hợp phát hiện nhà thầu kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận quy định tại khoản 4 Điều 89 Luật đấu thầu và sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 03 năm đến 05 năm theo quy định tại khoản 1 Điều 122 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng phải nộp các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật cho bên mời thầu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT.

Đối với trường hợp này, việc đánh giá E- HSDT thực hiện theo quy định nêu trên. Theo đó, trường hợp nhà thầu được đánh giá đáp ứng yêu cầu của E-HSMT về nhân sự chủ chốt dự kiến huy động để thực hiện gói thầu thì tại bước thương thảo hợp đồng, nhà thầu phải nộp các tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của các nhân sự chủ chốt này (bằng cấp, hợp đồng…); trường họp nhà thầu cung cấp được tài liệu chứng minh năng lưc, kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt theo kê khai trong E-HSDT tại bước thương thảo hợp đồng thì được coi là đáp ứng yêu cầu về nội dung này.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!