Không được yêu cầu phân tích đơn giá chi tiết đối với hợp đồng trọn gói

HSMT xây lắp 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ có mẫu phân tích đơn giá chi tiết, tuy nhiên, HSDT nhà thầu chỉ cung cấp bảng giá tổng hợp, tổ chuyên gia yêu cầu nhà thầu làm rõ, cung cấp bảng phân tích đơn giá chi tiết, tuy nhiên nhà thầu trả lời nhà thầu không có và không cung cấp được bảng phân tích đơn giá chi tiết. Độc giả muốn hỏi trong trường hợp này đánh giá như thế nào tiếp theo, đây là hợp đồng trọn gói.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Đối với hợp đồng trọn gói thì không yêu cầu nhà thầu phải phân tích đơn giá chi tiết, đối với tình huống trên, trường hợp nhà thầu không có hoặc không cung cấp được bảng đơn giá chi tiết thì tổ chuyên gia vẫn đánh giá bình thường, căn cứ theo giá chào trong đơn dự thầu và giá trong bảng tổng hợp giá dự thầu để đánh giá.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!