Không được yêu cầu phân tích đơn giá chi tiết đối với hợp đồng trọn gói

HSMT xây lắp 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ có mẫu phân tích đơn giá chi tiết, tuy nhiên, HSDT nhà thầu chỉ cung cấp bảng giá tổng hợp, tổ chuyên gia yêu cầu nhà thầu làm rõ, cung cấp bảng phân tích đơn giá chi tiết, tuy nhiên nhà thầu trả lời nhà thầu không có và không cung cấp được bảng phân tích đơn giá chi tiết. Độc giả muốn hỏi trong trường hợp này đánh giá như thế nào tiếp theo, đây là hợp đồng trọn gói.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Đối với hợp đồng trọn gói thì không yêu cầu nhà thầu phải phân tích đơn giá chi tiết, đối với tình huống trên, trường hợp nhà thầu không có hoặc không cung cấp được bảng đơn giá chi tiết thì tổ chuyên gia vẫn đánh giá bình thường, căn cứ theo giá chào trong đơn dự thầu và giá trong bảng tổng hợp giá dự thầu để đánh giá.