Sử dụng Webform trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia sau ngày 01/1/2024

Luật Đấu thầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024, tuy nhiên, hiện nay, Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu chưa được ban hành, vậy, chúng tôi xin hỏi, việc sử dụng Webform trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia sau ngày 01/1/2024 được thực hiện như thế nào?

Mô tả

Liên quan đến nội dung này, Cục Quản lý Đấu thầu đã có Văn bản số 223/QLĐT-CS ngày 05/2/2024 (Văn bản dưới đây), trả lời như sau:

Hiện nay, các Biểu mẫu theo Webform trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đã được xây dựng phù hợp với Luật Đâu thầu 2023, đề nghị Quý Cơ quan triển khai thực hiện.

Pháp luật về đấu thầu đã có sự điều chỉnh, hãy tham gia vào Group của chúng tôi dưới đây để cùng thảo luận nhé. 

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!