Nhà thầu không nộp lại E-HSDT trong trường hợp BMT thông báo gia hạn thời gian mở thầu?

Một nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu thành công lúc 15 giờ 14 phút ngày 20/01/2024.
Sau đó, phía bên mời thầu đã có 2 lần thông báo gia hạn thời gian mở thầu, cụ thể:
– Lần 1: Gia hạn vào lúc 16 giờ 07 phút ngày 20/01/2024 với lý do: Để đảm bảo Tổ chuyên gia có đủ thời gian rà soát, chỉnh lý, thực hiện trả lời yêu cầu làm rõ E-HSMT của nhà thầu cũng như đảm bảo thời gian nhà thầu hoàn chỉnh E-HSDT
Lần 2: Gia hạn vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 25/01/2024 với lý do: Điều chỉnh E-HSMT, trả lời làm rõ E-HSMT và để đảm bảo Nhà thầu có đủ thời gian hoàn chỉnh E-HSDT;
Vào 15 giờ 00 phút ngày 16/02/2024, tức thời điểm mở thầu quy định theo thông báo gia hạn lần 2, kết quả mở thầu không có tên đơn vị chúng tôi. Sau khi liên hệ tổng đài viên thuộc trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia thì nhận được thông tin Nhà thầu phải nộp thầu lại trong trường hợp bên mời thầu nâng cấp phiên bản, sửa đổi E-HSMT.
Tuy nhiên, trong chương I.Chi dẫn nhà thầu, điều 7.4 (theo hướng dẫn của tổng đài viên) chỉ nói Nhà thẩu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để cập nhật thông tin về việc sửa đổi E- HSMT, thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) để làm cơ sở chuẩn bị E-HSDT và không đề cập hay hướng dẫn chi tiết nhà thầu phải tiến hành thực hiện lại toàn bộ công đoạn nộp thầu lại trên hệ thống. Trong trường hợp này, những điều chỉnh của E-HSMT qua 2 lần gia hạn cũng không liên quan đến phần chúng tôi tham dự đấu thầu.
Bên cạnh đó, việc bên mời thầu sửa đổi hồ sơ, chúng tôi cũng không nhận được bất kỳ email thông báo hay tin nhắn trên hệ thống tương tự như khi có yêu cầu làm rõ E-HSDT, Thương thảo và hoàn thiện hợp đồng, điều này đã dẫn đến chúng tôi không tham dự gói thầu này mặc dù đã nộp đầy đủ hồ sơ và thông báo thành công trước đó;
Chúng tôi xin hỏi trường hợp này phải xử lý như thế nào?

Mô tả

Liên quan đến câu hỏi trên, Chuyên gia của chúng tôi xin trả lời như sau:
Theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu có trách nhiệm theo dõi, cập nhật các thông tin trên Hệ thống đối với gói thầu mà nhà thầu quan tâm hoặc tham dự. Trường hợp xảy ra các sai sót do không theo dõi, cập nhật thông tin trên Hệ thống dẫn đến bất lợi cho nhà thầu trong quá trình tham dự thầu bao gồm: thay đổi, sửa đổi về E-HSMQT, E-HSMST, E-HSMT, thời gian nộp E-HSQT, E- HSDST, E-HSDT, thời gian làm rõ E-HSQT, E-HSDST, E-HSDT, thời gian thương thảo hợp đồng và các nội dung khác thì nhà thầu phải tự chịu trách nhiệm và chịu bất lợi trong quá trình tham dự thầu.
Đối với nội dung hỏi của Quý Công ty, việc theo dõi, cập nhập các thông tin đối với gói thầu mà nhà thầu quan tâm hoặc tham dự thuộc trách nhiệm của nhà thầu và thực hiện theo quy định nêu trên. Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã xây dựng tiện ích theo dõi gói thầu, Quý Công ty vui lòng xem tại mục “Hướng dẫn sử dụng” trên Hệ thống.

Pháp luật về đấu thầu đã có sự điều chỉnh, hãy tham gia vào Group của chúng tôi dưới đây để cùng thảo luận nhé. 

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!