Có được thay đổi nhà sản xuất hàng hóa đối với trường hợp danh sách xếp hạng chỉ có duy nhất 1 nhà thầu

Một chủ đầu tư đang xử lý tình huống trong đấu thầu đối với trường hợp chỉ có 01 nhà thầu đáp ứng kỹ thuật và được xếp hạng thứ nhất có giá đề xuất trúng thầu vượt giá gói thầu. Tuy nhiên, nhà thầu này đang đề xuất thay đổi thay đổi nhà sản xuất so với Hồ sơ dự thầu đã đề xuất.

Chủ đầu tư trên đang muốn hỏi việc đề xuất như thế có phù hợp với quy định của pháp luật hay không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Trường hợp chỉ có một nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nhưng có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) vượt giá gói thầu thì chủ đầu tư có thể xem xét, mời nhà thầu này đàm phán về giá theo quy định tại điểm c khoản 8 Điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Trong trường hợp này, nếu có lý do chính đáng thay đổi nhà sản xuất thì phải đảm bảo nhà sản xuất thay thế đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Giá dự thầu sau khi thay đổi nhà sản xuất không được vượt giá gói thầu được duyệt và phù hợp với thị trường.

Chúng tôi sẽ phải hiệu chỉnh đáp án trên theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!