Có được phép yêu cầu nhà thầu thay đổi hãng sản xuất trong quá trình thương thảo hợp đồng

Liên quan đến nội dung thương thảo hợp đồng gói thầu mua sắm hàng hóa, có câu hỏi như sau:

Chủ đầu tư A phát hành hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, trong hồ sơ mời thầu nêu thông số kỹ thuật, không nêu xuất xứ hàng hóa. Nhà thầu B tham dự thầu có đưa ra nhà sản xuất X đáp ứng thông số kỹ thuật, được chủ đầu tư xếp hạng thứ nhất.

Trong quá trình thương thảo hợp đồng thì chủ đầu tư yêu cầu đưa nhà sản xuất Y đáp ứng thông số kỹ thuật, chất lượng tốt hơn hoặc tương đương nhà sản xuất X và được nhà thầu B đồng ý

Hỏi: Việc chủ đầu tư yêu cầu mua hàng của nhà sản xuất Y và được nhà thầu đồng ý mặc dù nhà thầu đề xuất nhà sản xuất X trong hồ sơ dự thầu có vi phạm không?

Mô tả

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm a, Khoản 3, Điều 19 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định không tiến hành thương thảo đối với các nội dung mà nhà thầu đã chào thầu theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Theo đó, trường hợp nhà thầu đã xếp thứ nhất được mời vào thương thảo hợp đồng tức là hàng hóa mà nhà thầu chào trong hồ sơ dự thầu đã đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Như vậy, việc bên mời thầu yêu cầu nhà thầu thay đổi hãng sản xuất trong quá trình thương thảo là không phù hợp với quy định nêu trên.

Hiện nay, Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Rất vui mừng chào đón bạn tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận. Xin trân trọng cảm ơn!

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!