Nhà thầu giao cho thầu phụ hơn 10% giá trị hợp đồng (nhà thầu phụ này không có tên trong HSDT) có vi phạm pháp luật về đấu thầu hay không?

Tình huống: Chủ đầu tư và nhà thầu A đã ký kết hợp đồng để thực hiện gói thầu xây lắp, trong quá trình thực hiện Hợp đồng nhà thầu A lại ký hợp đồng với công ty B để thực hiện một số công việc của gói thầu có giá trị lớn hơn 10% giá trị hợp đồng (trong HSDT của nhà thầu A không kê khai bấy kỳ nhà thầu phụ nào). Như vậy, trong trường hợp này, nhà thầu A có vi phạm pháp luật về đấu thầu hay không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

– Tại khoản 8 Điều 89 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định các hành vi về chuyển nhượng thầu:

(a) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết;

(b) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc thuộc trách nhiệm thực hiện của nhà thầu, trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã kê khai trong hợp đồng.

– Tại điểm a, b khoản 2 Điều 128 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định: Nhà thầu chính được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện; Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất chỉ được thực hiện khi được chủ đầu tư chấp thuận;

Với trường hợp trên, nếu HSDT của nhà thầu A không đề cập đến việc sử dụng nhà thầu phụ thì trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu nhà thầu A ký hợp đồng với công ty B để thực hiện một phần công việc của gói thầu (có giá trị lớn hơn 10%) được coi là hành vi chuyển nhượng thầu theo quy định tại khoản 8 Điều 89 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 nêu trên.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!