Có được phép bổ sung nhà thầu phụ trong quá trình thi công để đẩy nhanh tiến độ

Nhà thầu trúng thầu là Công ty A, trong hồ sơ dự thầu chưa dự kiến nhà thầu phụ từ ban đầu. Trong quá trình thi công do bị vướng mặt bằng thi công nên tiến độ bị trễ 02 tháng so với hợp đồng. Từ đó, nhà thầu trên đã có văn bản đề nghị Chủ đầu tư cho phép bổ sung nhà thầu phụ tham gia thi công gói thầu để đáp ứng yêu cầu tiến độ của dụ án với khối lượng công việc giao nhà thầu phụ tương đương 17% giá trị hợp đồng (giá trị tối đa quy định trong HSMT là 20%) với đơn giá giao thầu phụ bằng với đơn giá hợp đồng, Chủ đầu tư chấp thuận nhà thầu phụ sau khi xem xét năng lực của nhà thầu phụ kèm theo điều kiện nhà thầu chính chịu trách nhiệm hoàn toàn mọi mặt đổi với công việc của nhà thầu phụ theo điều khoản của hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư.

Đối với trường hợp này, Ban QLDA xin hỏi trình tự chấp thuận nhà thầu phụ nêu trên của Chủ đầu tư có vi phạm Luật Đấu thầu hay không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 89 khoản 8 điểm a) quy định chuyển nhượng thầu là hành vi nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị tư 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết; chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc thuộc trách nhiệm thực hiện của nhà thầu, trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã kê khai trong hợp đồng.

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 128 khoản 2 điểm a và điểm b) quy định nhà thầu chính được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện; nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất chỉ được thực hiện khi được chủ đầu tư chấp thuận.

Đối với trường hợp này, việc sử dụng nhà thầu phụ trong quá trình thực hiện hợp đồng thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư và tuân thủ quy định nêu trên.

Trên đây là câu trả lời theo quy định của pháp luật về đấu thầu năm 2013, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh theo quy định theo pháp luật về đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao của chúng tôi. Để có thêm thông tin hữu ích, xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu của chúng tôi!

Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn. Ngoài ra, nếu bạn cần tính pháp lý, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin liên hệ:

Ps: Tham gia Cộng đồng Đấu thầu Việt Nam dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề trong hoạt động đấu thầu, rất hân hạnh chào đón Bạn tham gia cùng chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn!