Nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ không nếu chứng thư số của nhà thầu hết hiệu lực trước thời điếm đóng thầu do chưa nộp phí duy trì?

Nhà thầu A đã đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia và được cấp chứng thư số theo quy định từ tháng 3 năm 2015. Tuy nhiên, tại thời điểm tháng 7 năm 2017 khi nhà thầu A tham dự thầu gói thầu xây lắp Y thì chứng thư số của nhà thầu hết hiệu lực trước thời điếm đóng thầu do nhà thầu A chưa nộp phí duy trì.

Hỏi: Nhà thầu A có đáp ứng yêu cầu về tư cách hợp lệ không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Căn cứ vào điểm d, khoản 1, điều 5 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 một trong các điều kiện về tư cách hợp lệ của nhà thầu là: “Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”.

Căn cứ Khoản 1, Điều 37 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT- BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quy định bắt đầu từ ngày 01/7/2016, trước thời điểm đóng thầu 2 ngày làm việc, nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không được tham dự thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 26 của Luật đấu thầu.

Như vậy, Văn bản luật chỉ quy định nhà thầu “Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia” chứ không quy định nhà thầu Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và chứng thư số của nhà thầu phải còn hiệu lực.

Vì vậy nhà thầu A đáp ứng yêu cầu về tư cách hợp lệ. Nhà thầu cần nộp phí duy trì để đảm bảo Chứng thư số còn hiệu lực theo quy định.

Góc Quảng cáo: Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

(i) Tư vấn giải đáp tình huống đấu thầu (miễn phí);

(ii) Thay mặt khách hàng liên hệ, làm việc với Cục Quản lý đấu thầu/ Bộ KHĐT để có hướng dẫn chính thức bằng văn bản;

(ii) Tư vấn đấu thầu dự án sử dụng vốn nhà nước và vốn nước ngoài (bằng tiếng việt và tiếng anh).

Hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách bấm vào ô chát ở góc phải màn hình hoặc qua số điện thoại 0862.888.728; email: [email protected].

Trân trọng!