Đề xuất phương án thay thế trong Hồ sơ dự thầu xử lý thế nào?

Nhà máy A tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu Cung cấp và lắp đặt máy in chuyên dùng. Hồ sơ mời thầu (HSMT) được phát hành từ ngày 16/05/2017; ngày 24/6/2017 sẽ đóng thầu và mở thầu.

Ngày 25/5/2017, một nhà thầu đã gửi fax cho Nhà máy đề nghị cho phép được chào hai loại máy khác nhau về ý tưởng thiết kế, nhưng đáp ứng được các tính năng và các yêu cầu kỹ thuật in nêu tại HSMT bằng hai bản chào riêng.

Với tình huống như trên thì Nhà máy A nên xử lý như thế nào?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Đây là một tình huống liên quan đến phương án thay thế trong hồ sơ dự thầu (HSDT).

Về nguyên tắc, trong trường hợp nếu HSMT yêu cầu nhà thầu đề xuất các phương án thay thế thì nhà thầu mới được đề xuất phương án thay thế. Bên cạnh đó, nhà thầu vẫn phải chuẩn bị một HSDT theo phương án chính đáp ứng yêu cầu của HSMT. Khi đề xuất các phương án thì phải nêu rõ phương án nào là phương án chính, phương án nào là phương án thay thế. Nếu trong HSMT không yêu cầu nhà thầu đề xuất phương án thay thế, việc đề xuất phương án thay thế trong HSDT cho phương án nêu trong HSMT sẽ không được xem xét, mà chỉ xem xét phương án chính.

Tuy nhiên, đối với tình huống nêu trên, do thời điểm đóng thầu là ngày 24/6/2017, trong khi bên mời thầu nhận được thông báo đề xuất phương án thay thế của nhà thầu vào ngày 25/5/2017 (chưa đến ngày đóng thầu) nên chủ đầu tư hoàn toàn có thể xem xét đề xuất trên của nhà thầu.

Nếu chủ đầu tư xét thấy đề xuất của nhà thầu hợp lý, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gói thầu thì cần đề nghị người phê duyệt HSMT xem xét việc sửa đổi HSMT theo hướng cho phép nhà thầu chào phương án thay thế. Phương án thay thế chỉ được xem xét trong trường hợp nhà thầu được xếp hạng thứ nhất và được mời vào thương thảo, tại bước thương thảo mới xem xét đến phương án thay thế. Trường hợp phương án thay thế được chấp nhận thì bên mời thầu không sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch như HSMT mà lấy giá chào theo phương án thay thế của nhà thầu chào.

Như vậy, trong trường hợp nói trên chủ đầu tư cần khách quan xem xét các đề nghị của nhà thầu, trường hợp cần thiết thì sửa đổi lại nội dung HSMT theo hướng cho phép chào phương án thay thế để đảm bảo hoạt động đấu thầu cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!