Xử lý tình huống khi một thành viên liên danh từ chối ký kết hợp đồng

Chủ đầu tư X có tình huống liên quan đến việc thành viên liên danh không ký kết hợp đồng như sau:

Trong thỏa thuận liên danh A-B: Công ty A làm thành viên đứng đầu liên danh (thực hiện 95% khối lượng công việc) được ủy quyền thực hiện: Ký đơn đề xuất chỉ định thầu; Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình tham gia chỉ định thầu, kế cả văn bản đề nghị làm rõ HSYC và văn bản giải trình, làm rõ HSĐX; Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

Chủ đầu tư và liên danh đã tiến hành thương thảo và hoàn thiện hợp đồng, tuy nhiên, sau đó Công ty B không chịu ký kết hợp đồng, về việc này, Chủ đầu tư đã có văn bản gửi Công ty B và đã quá hơn 20 ngày từ khi công ty B nhận được kết quả trúng chỉ định thầu, nhưng Công ty B vẫn không chịu ký hợp đồng.

Công ty A có công văn gửi chủ đầu tư xin thực hiện toàn bộ gói thầu, kể cả phần công ty B đảm nhận (5% khối lượng gói thầu) theo đúng HSĐX đã nộp.

Tư vấn chấm thầu đã đánh giá lại năng lực của công ty A đảm bảo đủ năng lực thực hiện toàn bộ gói thầu và đã kiến nghị giao hợp đồng cho Công ty A. Hỏi việc thực hiện như vậy có phù hợp với quy định của pháp luật?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Trường hợp chủ đầu tư và nhà thầu liên danh (Công ty A và Công ty B) được chỉ định đã tiến hành thương thảo và hoàn thiện hợp đồng nhưng sau đó Công ty B không chịu ký hợp đồng và Công ty A có công văn gửi chủ đầu tư đề nghị xin thực hiện toàn bộ gói thầu thì bên mời thầu phải tiến hành đánh giá năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật của Công ty A đối với phần công việc của Công ty B cũng như công việc của cả gói thầu để bảo đảm Công ty A có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện toàn bộ gói thầu đáp ứng tiến độ và chất lượng. Nếu Công ty A được đánh giá là đáp ứng thì được phép thực hiện phần công việc của Công ty B với điều kiện giá trị thực hiện không vượt giá trị tương ứng do công ty B đảm nhận.

Đáp án trên có thể cần phải hiệu chỉnh do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!