Giấy phép hoạt động của nhà thầu hết hiệu lực vào thời điểm đánh giá HSDT

Một đơn vị tư vấn đấu thầu có tình huống trong quá trình đánh giá HSDT như sau:

Gói thầu đóng thầu vào ngày 19/6/2019, HSMT quy định nhà thầu phải có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực X (pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực X có quy định phải có giấy phép hoạt động), nhà thầu nộp HSDT trước thời điểm đóng thầu theo đúng quy định, tuy nhiên khi đánh giá HSDT, giấy phép hoạt động của nhà thầu hết hiệu lực vào ngày 30/6/2019. Hỏi trong trường hợp này, nhà thầu có được đánh giá đáp ứng yêu cầu?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Bên mời thầu cần xem xét năng lực kinh nghiệm chung của nhà thầu trong lĩnh vực X và yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu chứng minh tính đáp ứng về giấy phép, trường hợp cần thiết yêu cầu nhà thầu cam kết về việc cung cấp giấy phép được gia hạn cho bên mời thầu trước thời điểm ký kết hợp đồng (nếu nhà thầu được đề nghị trúng thầu). Trường hợp nhà thầu không cam kết hoặc nhà thầu có cam kết nhưng không cung cấp được giấy phép trước thời điểm ký hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại.

Góc Quảng cáo: Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

(i) Tư vấn giải đáp tình huống đấu thầu (miễn phí);

(ii) Thay mặt khách hàng liên hệ, làm việc với Cục Quản lý đấu thầu/ Bộ KHĐT để có hướng dẫn chính thức bằng văn bản;

(ii) Tư vấn đấu thầu dự án sử dụng vốn nhà nước và vốn nước ngoài (bằng tiếng việt và tiếng anh).

Hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách bấm vào ô chát ở góc phải màn hình hoặc qua số điện thoại 0862.888.728; email: [email protected].

Trân trọng!