Giấy phép hoạt động của nhà thầu hết hiệu lực vào thời điểm đánh giá HSDT

Một đơn vị tư vấn đấu thầu có tình huống trong quá trình đánh giá HSDT như sau:

Gói thầu đóng thầu vào ngày 19/6/2019, HSMT quy định nhà thầu phải có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực X (pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực X có quy định phải có giấy phép hoạt động), nhà thầu nộp HSDT trước thời điểm đóng thầu theo đúng quy định, tuy nhiên khi đánh giá HSDT, giấy phép hoạt động của nhà thầu hết hiệu lực vào ngày 30/6/2019. Hỏi trong trường hợp này, nhà thầu có được đánh giá đáp ứng yêu cầu?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Bên mời thầu cần xem xét năng lực kinh nghiệm chung của nhà thầu trong lĩnh vực X và yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu chứng minh tính đáp ứng về giấy phép, trường hợp cần thiết yêu cầu nhà thầu cam kết về việc cung cấp giấy phép được gia hạn cho bên mời thầu trước thời điểm ký kết hợp đồng (nếu nhà thầu được đề nghị trúng thầu). Trường hợp nhà thầu không cam kết hoặc nhà thầu có cam kết nhưng không cung cấp được giấy phép trước thời điểm ký hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!