Công ty của chúng tôi có thể ủy quyền cho chi nhánh ký hợp đồng và đóng dấu chi nhánh được không?

Công ty chúng tôi được thông báo trúng thầu gói thầu dịch vụ tư vấn. Theo đó, để chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty của tôi ủy quyền cho Chi nhánh ký Hợp đồng và đóng dấu của Chi nhánh với khách hàng có được không (khi đó Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Chi nhánh ký). Một số ý kiến cho rằng phải phân cấp chứ không được ủy quyền.

Hỏi: Trường hợp này, phân cấp hay ủy uyền mới đúng quy định?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại Mẫu số 02 Phần thứ hai Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì người đại diện theo pháp luật của nhà thầu được ủy quyền cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu thực hiện một hoặc một số nội dung công việc trong quá trình tham dự thầu (trong đó có việc ký kết hợp đồng). Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thế là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.

Theo đó, việc người đại diện theo pháp luật của Quý Công ty ủy quyền cho giám đốc chi nhánh ký hợp đồng và sử dụng con dấu của chi nhánh là không trái với hướng dẫn nêu trên. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chủ thế của hợp đồng vẫn là nhà thầu trúng thầu (Công ty) mà không phải chi nhánh và nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về việc thực hiện hợp đồng.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!