Đề xuất thay thế file đính kèm trong quá trình đấu thầu qua mạng bằng bản in trước thời điểm mở thầu 15 phút.

Nhà thầu đính kèm nhầm 01 file trong 03 file nhà thầu đính kèm thuộc phần đề xuất kỹ thuật. Trước thời điểm đóng thầu 15 phút, nhà thầu có gửi tới Bên mời thầu văn bản đính kèm nhầm file tài liệu trong quá trình tham dự thầu qua mạng (có biên bản xác nhận giữa các bên) với nội dung cơ bản như sau:

“Sau khi xem xét lại các nội dung trong E-Hồ sơ dự thầu mà công ty chúng tôi đã nộp, chúng tôi phát hiện trong các file đính kèm trong quá trình dự thầu điện tử có 01 file thuyết minh biện pháp kỹ thuật thi công bị nhầm lẫn sang file có nội dung của một công trình khác. Vì thời gian phát hiện nhầm lẫn này là 10h00p đến thời điểm đóng, mở thầu không còn nhiều thời gian, cán bộ của công ty chúng tôi cũng mới tham gia quá trình dự thầu điện tử nên chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý trong tình huống này, vậy nên chúng tôi làm văn bản này để gửi trực tiếp tới Bên mời thầu để Bên mời thầu biết được và xem xét cho chúng tôi được gửi tài liệu thuyết minh biện pháp kỹ thuật thi công thay thế cho nội dung bị nhầm lẫn, hoặc có thể xem xét cho chúng tôi làm rõ E-Hồ sơ dự thầu trực tiếp trên Hệ thống mạng đẩu thầu quốc gia theo quy đinh tại khoản 22.1, 22.2, mục 22, chương I, phần 1 của E-Hồ sơ mời thầu (Gửi kèm theo là nội dung file thuyết minh biện pháp kỹ thuật thi công được chứa trong USB và 01 bản in giấy).

Hỏi: Chúng tôi phải xử lý như thế nào để phù hợp quy định của pháp luật đấu thầu?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc nộp và nộp lại E-HSDT được thực hiện trên Hệ thống mạng, Hệ thống sẽ ghi lại các thông tin sau đây về việc nộp E-HSDT của nhà thầu: thông tin về bên gửi, bên nhận, thời điểm gửi, trạng thái gửi, số file đính kèm lên Hệ thống để làm căn cứ giải quyết kiến nghị, tranh chấp (nếu có). Theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư này, biên bản mở thầu, E-HSDT, kèm theo các văn bản làm rõ E-HSMT, E-HSDT là cơ sở pháp lý để đánh giá E-HSDT của nhà thầu.

Đối với trường hợp này, việc nộp, nộp lại, đánh giá E-HSDT phải tuân thủ quy định nêu trên. Ngoài ra, việc làm rõ E-HSDT bằng cách thay thế file thuyết minh biện pháp thi công đã nộp trên Hệ thống bằng fìle thuyết minh biện pháp thi công khác chứa trong USB cùng bản in giấy gửi trực tiếp đến bên mời thầu là không phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!