Làm rõ thông tin sai khác giữa bản scan đệ trình trên mạng và bản gốc

Trong quá trình đánh giá Hồ sơ dự thầu một gói thầu đấu thầu qua mạng, phần tài liệu để chứng minh năng lực kinh nghiệm tài chính của E-HSDT, nhà thầu scan bản gốc thư cam kết cung cấp tín dụng của ngân hàng không ghi ngày tháng phát hành và trong nội dung thư không ghi thời hạn hiệu lực của cam kết (chỉ ghi cam kết cấp tín dụng cho nhà thầu nếu trúng thầu). Khi đối chiếu với bản gốc thì phát hiện nhà thầu có ghi thêm ngày tháng phát hành vào. Vậy trong tình huống này phải xử lý như thế nào cho đúng luật?

Trong phần đối chiếu tài liệu giữa bản scan và bản gốc: Một số tài liệu về hồ sơ thiết bị chủ yếu để thi công không có bản gốc, chỉ có photo công chứng. Vậy có được chấp thuận trong quá trình đánh giá không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định 63/2014/NĐ-CP (Điều 16 khoản 1) quy định sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

Đối với tình huống này, trường hợp các tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu đóng kèm trong hồ sơ dự thầu là chưa rõ ràng thì bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiêm của mình. Riêng đối với thư cam kết cung cấp tín dụng, ngoài việc yêu cầu nhà thầu làm rõ, giải thích thì bên mời thầu có thể liên hệ trực tiếp với bên phát hành thư cam kết cung cấp tín dụng cho nhà thầu để làm rõ theo quy định nêu trên.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!