Hợp đồng tương tự được ký trước so với mốc thời gian yêu cầu tại Hồ sơ mời thầu có được xem xét

Nhà thầu X đang tham gia dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa có câu hỏi như sau:

Hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa quy định nhà thầu phải có 01 hợp đồng tương tự đã thực hiện trong thời gian từ 2015 đến nay. Nhà thầu X đã cung cấp 01 hợp đồng đáp ứng yêu cầu về giá trị và tính chất tương tự, hợp đồng này của chúng tôi được ký từ trước năm 2015, nghiệm thu trong năm 201. Nhà thầu X muốn hỏi hợp đồng nói trên có được xem xét theo quy định của HSMT không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại tiêu chí 4 và Ghi chú số (14) Mục 2.1 Chương III của Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, yêu cầu số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viền liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong vòng___ năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu) thông thường từ 3 đến 5 năm.

Đối với trường hợp này, hồ sơ mời thầu quy định nhà thầu phải kê khai hợp đồng tương tự đã thực hiện trong thời gian từ năm 2015 trở lại đây. Theo đó, trường hợp các hợp đồng được ký kết trước năm 2015 nhưng có thời gian hoàn thành từ năm 2015 trở lại đây đồng thời đáp ứng tương tự về quy mô, bản chất và độ phức tạp theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì vẫn được đánh giá là đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Đáp án cho tình huống nêu trên chúng tôi sẽ phải hiệu chỉnh lại theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý theo pháp luật về đấu thầu trước đây. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!