Không phải sai tên gói thầu trong bảo lãnh dự thầu đều dẫn tới bảo lãnh dự thầu không hợp lệ

Một nhà thầu đã nộp E-HSDT cho gói thầu xây lắp có tình huống như sau:

Sau khi nộp E-HSDT, nhà thầu đã phát hiện ra lỗi sai sót trong bảo lãnh dự thầu và xác nhận cung cấp tín dụng của Ngân hàng về tên gói thầu, cụ thể như sau:

  • Tên gói thầu ghi trong bảo lãnh: Gói thầu số 02: Xây lắp công trình A
  • Tên gói thầu theo đúng thực tế: Gói thầu số 02: Xây lắp công trình A (giai đoạn 2)

Ngay sau đó, nhà thầu đã liên lạc với ngân hàng để thay đổi và đính chính bảo lãnh dự thầu và cam kết cung cấp tín dụng. Theo đó, nhà thầu muốn hỏi đây có phải là lỗi nghiêm trọng, cơ bản là cơ sở để loại bỏ nhà thầu hay không?

Mô tả

Trả lời vấn đề nói trên, chuyên gia của chúng tôi cho rằng:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 18 khoản 2 điểm d) một trong các điều kiện đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là có bảo đảm dự thầu với giá trị và thời hạn hiệu lực đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đối với trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên với giá trị và thời hạn hiệu lực, đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu

Như vậy, việc đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT được thực hiện theo quy định trên. Trong trường hợp này, tên gói thầu trong bảo lãnh dự thầu chỉ thiếu cụm từ “giai đoạn 2” tức là vẫn xác định rõ được gói thầu đó và nếu các nội dung khác trong thư bảo lãnh dự thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì đây được coi là sai sót không nghiêm trọng, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu đính chính lại nội dung này cho phù hợp với yêu cầu của E- HSMT.

Pháp luật về đấu thầu đã có sự điều chỉnh, vui mừng chào đón bạn tham gia vào Group của chúng tôi để chúng ta cùng thảo luận! 

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!