Không được phép loại HSDT do Nhà thầu không đăng ký lĩnh vực liên quan đến gói thầu trong đăng ký kinh doanh

Bên mình tham gia đấu thầu gói thầu X, HSMT có tiêu chí đánh giá: Nhà thầu phải có kinh nghiệm 5 năm trong lĩnh vực X, tuy nhiên, tổ chuyên gia đánh giá không đạt vì lý do trong danh mục ở giấy ĐKKD của chúng tôi không có nội dung kinh doanh cho lĩnh vực X nên không được phép tham dự và cung cấp hàng hóa cho gói thầu này.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014, doanh nghiệp được phép kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm trừ trường hợp kinh doanh có điều kiện.
Trước đây, hành vi kinh doanh không đúng ngành nghề ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đồng – 5 triệu đồng theo Nghị định 185/2013/NĐ-CP.
Theo Nghị định 124/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 185/2013/NĐ-CP đã không còn quy định việc xử phạt hành vi kinh doanh không đúng ngành nghề ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nữa.
Đối với tình huống này, tổ chuyên gia cần căn cứ vào các hợp đồng tương tự nhà thầu đã thực hiện để đánh giá (trường hợp cần thiết yêu cầu nhà thầu bổ sung hợp đồng tương tự trong lĩnh vực X nhằm đáp ứng 5 năm kinh nghiệm tính đến thời điểm đóng thầu).
Việc tổ chuyên gia đánh giá KHÔNG ĐẠT như trên là chưa phù hợp.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!