HSMT cho gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ nhưng không quy định chỉ dành cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Một doanh nghiệp X đã mua HSMT cho gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng do Chủ đầu tư A tổ chức. Theo quy định Khoản 3 Điều 6 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ tham gia đấu thầu. Tuy nhiên trong HSMT do Chủ đầu tư phát hành, không có bất kỳ nội dung nào quy định chỉ cho phép nhà thầu cấp nhỏ và siêu nhỏ tham gia. Doanh nghiệp X muốn hỏi, trong trường hợp này DN không phải là nhỏ và siêu nhỏ có được tham dự thầu không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nếu chưa đóng thầu: bên liên quan xét thấy tình huống trên thì có thể gửi văn bản làm rõ, yêu cầu sửa đổi HSMT cho đúng quy định.
– Nếu đã đóng thầu, mở thầu và đang trong quá trình đánh giá HSDT: Đây là tình huống phát sinh trong đấu thầu theo quy định tại Khoản 15 Điều 117 Nghị định 63, theo đó, chủ đầu tư xem xét xử lý tình huống theo hướng chấp thuận HSDT của nhà thầu doanh nghiệp không phải cấp nhỏ và siêu nhỏ để đảm bảo quyền lợi của nhà thầu khi tham gia dự thầu (vì cơ sở pháp lý để đánh giá năng lực kinh nghiệm của nhà thầu là HSMT đã phát hành), đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm của đơn vị tư vấn lập HSMT về việc không quy định nội dung về cấp doanh nghiệp được tham dự thầu trong HSMT.

Góc Quảng cáo: Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

(i) Tư vấn giải đáp tình huống đấu thầu (miễn phí);

(ii) Thay mặt khách hàng liên hệ, làm việc với Cục Quản lý đấu thầu/ Bộ KHĐT để có hướng dẫn chính thức bằng văn bản;

(ii) Tư vấn đấu thầu dự án sử dụng vốn nhà nước và vốn nước ngoài (bằng tiếng việt và tiếng anh).

Hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách bấm vào ô chát ở góc phải màn hình hoặc qua số điện thoại 0862.888.728; email: [email protected].

Trân trọng!