Vì sao phải đăng tải hồ sơ kèm theo thông báo mời thầu?

Theo phản ánh, ngày 16/12/2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả, tại khoản 2  Điều 13 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT có nêu:

“2. Đối với lựa chọn nhà thầu, trong quá trình đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, bên mời thầu phải đính kèm các tài liệu sau đây:

a) Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, yêu cầu báo giá;

b) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, yêu cầu báo giá được phê duyệt”.

Để đánh giá tính phù hợp của quy định này, xét với quy định tại Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì:

Tại khoản d Điều 7 Nghị định 63/2014/NĐ-CP: Bên mời thầu có trách nhiệm cung cấp các thông tin quy định tại các Điểm b, c, d và đ Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu và các thông tin liên quan đến việc thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc cho Báo Đấu thầu.

Theo đó, đối với Điểm b, c, d và đ Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu: b) Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển; c) Thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu; d) Danh sách ngắn; đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Nếu xét theo quy định tại Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, khi đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, bên mời thầu chỉ đăng tải thông tin “thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng” chứ không phải đính kèm “hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, yêu cầu báo giá”.

Hai nội dung trong ngoặc kép nêu trên là hai khái niệm (nội dung) khác nhau, thông báo là thông báo có việc lựa chọn nhà thầu. Còn tài liệu đính kèm không phải là thông tin cần thông báo, bởi các thông tin cần đăng tải đã được thể hiện tại “thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng”.

Tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Chính phủ không giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn như vậy, đồng thời, quy định trên cũng trái với Luật Đấu thầu. Các quy định yêu cầu đính kèm các tài liệu khác như Quyết định phê duyệt cũng tương tự là không phù hợp.

Do đó, đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư bãi bỏ các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT không được Chính phủ giao tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và trái với Luật Đấu thầu.

Mô tả

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều  129 khoản 5 điểm b) quy định Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các nội dung cần thiết khác của Nghị định này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.

Việc quy định bên mời thầu phải đăng tải hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, yêu cầu báo giá kèm theo thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng nhằm mục đích công khai hồ sơ, tránh tình trạng cố tình không bán hồ sơ để mọi nhà thầu quan tâm đều có thể tiếp cận với nội dung của hồ sơ, tiết kiệm thời gian trong đấu thầu, tăng cường tính công khai, minh bạch trong đấu thầu, đồng thời để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.

Do vậy, việc quy định bên mời thầu phải đăng tải hồ sơ kèm theo thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng như tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cần thiết để tăng tính công khai, minh bạch trong đấu thầu và phù hợp với quy định nêu trên.

Ngoài ra, việc quy định phải đăng tải hồ sơ kèm theo thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng như tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, giảm thiểu sử dụng giấy tờ, in ấn theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ-TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu về xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số theo yêu cầu của Chính phủ. Đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để mọi cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu đều có thể tiếp cận với nội dung hồ sơ thông qua máy tính có kết nối internet theo tinh thần Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 27/12/2017 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2020 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 của Chính phủ.

Trên đây là câu trả lời theo quy định của pháp luật về đấu thầu năm 2013, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh theo quy định theo pháp luật về đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, chuyên nghiệp. Để có thêm thông tin hữu ích, xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu của chúng tôi!

Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn. Ngoài ra, nếu bạn cần tính pháp lý, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin liên hệ:

Ps: Tham gia Cộng đồng Đấu thầu Việt Nam dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề trong hoạt động đấu thầu, rất hân hạnh chào đón Bạn tham gia cùng chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn!