Bảo đảm cạnh tranh của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở

Trung tâm A là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục B. Trong đó, Chi cục B chịu sự quản lý trực tiếp của Sở C thuộc tỉnh X.

Trung tâm A muốn hỏi Trung tâm A có được tham dự các gói thầu do Sở C làm chủ đầu tư không?

Mô tả

Trả lời vấn đề nói trên, chuyên gia của chúng tôi cho rằng:

Điểm a khoản 2 Điều 6 Luật đấu thầu 43/2013/QH13 quy định nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu

Bên cạnh đó, khoản 4 Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu nếu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp.

Như vậy, trường hợp Trung tâm A là đơn vị sự nghiệp do Chi Cục B trực tiếp quản lý và Chi Cục B là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở C thì Trung tâm A tham dự thầu gói thầu do Sở C là chủ đầu tư, bên mời thầu có thể dẫn đến không bảo đảm tính minh bạch, công bằng đối với các nhà thầu khác cùng tham dự thầu.

Hiện nay, Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Chúng tôi vui mừng chào đón bạn tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận. Xin trân trọng cảm ơn!

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!