Công ty A là nhà thầu gói thầu thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi thì có được tham gia đấu thầu các gói thầu xây lắp của dự án đó hay không?

Một nhà thầu hỏi như sau: Công ty A là nhà thầu gói thầu thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi thì có được tham gia đấu thầu các gói thầu xây lắp của dự án đó hay không?

Mô tả

Sau khi xem xét, chuyên gia của chúng tôi xin có ý kiến như sau:

Luật đấu thầu (Điểm a Khoản 2 Điều 6) quy định như sau: Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 (Điểm 1 Khoản 23 Điều 1) quy định: Thiết kế xây dựng bao gồm thiết kế cơ sở trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng;

Như vậy, nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi;

Trên đây là câu trả lời của chúng tôi cho tình huống nêu trên. Xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu để có thêm những thông tin hữu ích khác!

Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn. Ngoài ra, nếu bạn muốn câu trả lời có tính pháp lý, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn xin ý kiến hướng dẫn bằng văn bản của Cục Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Ps: Vui mừng chào đón bạn tham gia cộng đồng của chúng tôi dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề của đấu thầu. Xin trân trọng cảm ơn!