Có được đồng thời chủ trì thiết kế và làm chỉ huy trưởng công trình?

Công ty X có 1 công trình A, đã thuê tư vấn thiết kế lập báo cáo kinh tế kỹ thuật của Công ty Y. Sau đó Công ty đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu thi công.

Hỏi: Người chủ trì thiết kế đã lập báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Công ty X, giờ tham gia vị trí chỉ huy trưởng của công ty trúng thầu (Công ty Y) thì có vi phạm luật hiện hành không? Việc lựa chọn nhà thầu của Chủ đầu tư đối với Công ty Y với nhân sự như vậy có bị vi phạm hay không?

Mô tả

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Trường hợp báo cáo kinh tế kỹ thuật theo câu hỏi trên thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Luật Đấu thầu thì tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đấu thầu phải tuân thủ quy định của Luật này, trong đó có quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu và các hành vi bị cấm trong đấu thầu (Điều 6, Điều 89 của Luật này).

Nội dung quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu còn được quy định tại Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Theo các quy định đã nêu thì không có quy định cấm việc một cá nhân vừa tham gia là chủ trì thiết kế lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cho Công ty X vừa đứng vai chỉ huy trưởng công trường trong danh sách dự thầu của Công ty Y. Pháp luật về xây dựng không có quy định cấm việc tham gia hoạt động xây dựng như đã nêu.

Hiện nay, Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Rất vui mừng chào đón bạn tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận. Xin trân trọng cảm ơn!

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!