Các quy định cần lưu ý (Phần 4) về lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP – Quy định trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất

Tình huống: Thời gian vừa qua, những vướng mắc về quy định pháp lý trong quá trình triển khai dự án, đặc biệt là sự chồng chéo giữa Luật Đất đai và Luật Đấu thầu trong thủ tục giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư trúng đấu thầu được xem là điểm nghẽn lớn được nhiều doanh nghiệp bất động sản kiến nghị tháo gỡ.

Đây là nguyên nhân khiến nhiều địa phương “không dám” giao dự án mới cho nhà đầu tư và/hoặc “không dám” giao đất cho nhà đầu tư đã trúng đấu thầu, dẫn tới hàng loạt dự án, nhất là các dự án bất động sản bị đình trệ.

Hiện nay, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư đã quy định chi tiết nội dung này.

 

Mô tả

Liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP (K2 Điều 60) quy định cụ thể như sau:

a) Sau khi hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu đất thực hiện dự án, việc giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư áp dụng theo trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất quy định tại khoản 3 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

b) Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh tổ chức xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhà đầu tư phải nộp tại thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Ps: Chúng tôi – với đội ngũ luật sư, chuyên gia, cộng tác viên đã, đang công tác tại cơ quan quản lý nhà nước, các nhà đầu tư chuyên nghiệp (Vingroup, FLC,…) mong muốn được đồng hành cùng nhà đầu tư trên mọi miền tổ quốc lập kế hoạch; chuẩn bị các thủ tục pháp lý, hồ sơ liên quan…để thực hiện dự án. Thông thạo trình tự, thủ tục đầu tư, vừa đảm bảo hiệu quả cao nhất cho dự án, vừa tạo được niềm tin với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn có nhu cầu!