Các quy định cần lưu ý (Phần 1) về lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP

Câu hỏi: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (Thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP) sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 20/4/2020.

Hỏi: Xin Chuyên gia cho biết các thay đổi lớn mà các bên cần lưu ý trong quá trình thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất khi Nghị định số 25/2020 có hiệu lực thi hành.

Mô tả

Liên quan đến câu hỏi trên, chuyên gia của chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Quy định rõ dạng Dự án đầu tư có sử dụng đất phải lựa chọn nhà đầu tư theo luật đấu thầu?

Theo Nghị định số 30/2015/NĐ-CP (Điểm b Khoản 1 Điều 1) quy định, phạm vi điều chỉnh của Nghị định bao gồm: Dự án đầu tư sử dụng các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao, cần lựa chọn nhà đầu tư thuộc danh mục dự án được phê duyệt theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 Nghị định này để xây dựng công trình thuộc đô thị, khu đô thị mới; nhà ở thương mại; công trình thương mại và dịch vụ; tổ hợp đa năng mà không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này.

Với quy định này, rất khó xác khái niệm các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao”. Tuy nhiên, hiện nay, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP (Điểm b Khoản 1 Điều 1) đã quy định rõ như sau: Dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại; công trình thương mại, dịch vụ; công trình đa năng, tổ hợp đa năng cho mục đích kinh doanh;

2. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thông thường:

 • Đấu thầu rộng rãi quốc tế khi dự án có chi phí thực hiện (không bao gồm chi phí GPMB) từ 800 tỷ trở lên hoặc có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực và kinh nghiệm trong đó có ít nhất một nhà đầu tư nước ngoài (Đ a, b K1 Đ10).
 • Đấu thầu rộng rãi trong nước khi dự án có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực và kinh nghiệm trong đó không có nhà đầu tư nước ngoài (Đ b K2 D10).
 • Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư trong trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực và kinh nghiệm (Đb K3 Đ13).

3. Cách xác định số lượng nhà đầu tư đáp ứng sơ bộ năng lực và kinh nghiệm:

 • Sở KHĐT sẽ công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được phê duyệt trên Mạng đấu thầu Quốc gia. Đối với Dự án có chi phí thực hiện > 800 tỷ còn phải công bố trên trang thông tin điện tử hoặc tờ báo tiếng anh được phát hành rộng rãi.
 • Nội dung công bố bao gồm thông tin dự án và yêu cầu năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư.
 • Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trường hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa quy định lộ trình áp dụng và hướng dẫn chi tiết, nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án tới Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Hết thời hạn đăng ký thực hiện dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan có liên quan đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư đã gửi hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.
 • Căn cứ kết quả đánh giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc tổ chức thực hiện theo một trong hai trường hợp sau:a) Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu, Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh ra quyết định áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu; giao cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện là bên mời thầu;b) Trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu, Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh ra quyết định giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo và hướng dẫn nhà đầu tư nộp hồ sơ trình quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật khác có liên quan. Việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư tuân thủ theo quy định của pháp luật về đất đai.

  Hiện nay, Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Rất vui mừng chào đón bạn tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận. Xin trân trọng cảm ơn!

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!