Lựa chọn nhà đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư để phân lô bán nền theo quy định nào?

Tình huống: Công ty chúng tôi dự định đề xuất UBND huyện giao khu đất để đầu tư xây dựng hạ tầng (san nền, xây dựng đường giao thông, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng,..), sau đó phân lô bán nền cho các hộ gia đình xây dựng nhà để ở. Tôi xin hỏi chuyên gia, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư dự án dạng này được pháp luật quy định như thế nào?

Mô tả

Liên quan đến câu hỏi này, chuyên gia của chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư để phân lô bán nền đất ở là dự án nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở.

  • Luật Nhà ở 2014 (Khoản 8 Điều 3) quy định: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở là tổng hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để xây dựng mới nhà ở, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu ở hoặc để cải tạo, sửa chữa nhà ở trên một địa điểm nhất định.
  • Luật Nhà ở 2014 (Khoản 2 Điều 17) quy định: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở bao gồm: dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo một công trình nhà ở độc lập hoặc một cụm công trình nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hệ thống hạ tầng xã hội đồng bộ tại khu vực nông thôn, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hoặc dự án sử dụng đất hỗn hợp mà có dành diện tích đất trong dự án để xây dựng nhà ở, hoặc dự án đầu tư xây dựng công trình có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.

Theo định nghĩa trên, dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư để phân lô bán nền đất ở là một trong các loại dự án đầu tư xây dựng nhà ở. Theo đó, việc đầu tư xây dựng phải được thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở và các luật có liên quan.

2. Thủ tục lựa chọn nhà đầu tư: 

Theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 22 Luật Nhà ở thì việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại (bao gồm dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư) được thực hiện thông qua các hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất và do cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Trình tự, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được thực hiện theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, cụ thể:

– Đối với khu vực đã thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng thì lựa chọn chủ đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

– Đối với khu vực chưa thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng thì lựa chọn chủ đầu tư thông qua hình thức đấu thầu nếu có nhiều nhà đầu tư có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 21 của Luật Nhà ở đăng ký tham gia làm chủ đầu tư; trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đủ điều kiện quy định tại Điều 21 của Luật Nhà ở đăng ký tham gia thì chỉ định nhà đầu tư đó làm chủ đầu tư. Sở Xây dựng chủ trì giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở quy định tại Điểm này.

Như vậy, trình tự thực hiện lựa chọn nhà đầu tư dự án được thực hiện theo quy định trên. Dự án của Quý Công ty chưa được giải phóng mặt bằng do đó việc lựa chọn chủ đầu tư được theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.

3. Sau khi xây dựng xong hạ tầng, trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức chia lô bán nền trong dự án thì phải đáp ứng đủ điều kiện sau đây (Điều 41 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014):

1. Điều kiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền, bao gồm:

a) Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện;

b) Chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải;

c) Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có);

d) Dự án thuộc khu vực, loại đô thị được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền quy định tại Khoản 2 Điều này.

2. Chủ đầu tư dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại các khu vực không nằm trong địa bàn các quận nội thành của các đô thị loại đặc biệt; khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị; mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị.

3. Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để tự xây dựng nhà ở phải thực hiện việc xây dựng nhà ở theo đúng giấy phép xây dựng, tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị đã được phê duyệt.

Hiện nay, Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Chúng tôi vui mừng chào đón bạn tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận. Xin trân trọng cảm ơn!

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!