Các quy định cần lưu ý (Phần 3) về lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP

Các quy định cần lưu ý (Phần 3) về lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP (tiếp)

Mô tả

1. Sở KHĐT là đơn vị tổng hợp danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất. Vậy, đơn vị nào lập đề xuất dự án gửi Sở KHĐT tổng hợp và nội dung đề xuất dự án bao gồm những nội dung gì?

Trả lời: Đề xuất dự án có thể do cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh hoặc UBND huyện lập hoặc do Nhà đầu tư đề xuất (Điều 12 Nghị định số 25/2020). Nội dung đề xuất dự án bao gồm:

  • Trường hợp Dự án do cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện lập:  Nội dung bao gồm: Tên dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, vốn đầu tư, phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, phân tích hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án và yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư
  • Trường hợp Dự án do nhà đầu tư đề xuất. Nội dung đề xuất bao gồm:

–  Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, bao gồm cam kết chịu mọi chi chí, rủi ro nếu hồ sơ đề xuất dự án không được chấp thuận;

– Nội dung đề xuất dự án đầu tư gồm: Tên dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, vốn đầu tư, phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư; phân tích hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

– Hồ sơ về tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư;

– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;

– Các tài liệu cần thiết khác để giải trình hồ sơ đề xuất dự án (nếu có).

Ps: Chúng tôi – với đội ngũ luật sư, chuyên gia, cộng tác viên đã, đang công tác tại cơ quan quản lý nhà nước, các nhà đầu tư chuyên nghiệp (Vingroup, FLC,…) mong muốn được đồng hành cùng nhà đầu tư trên mọi miền tổ quốc lập kế hoạch triển khai dự án; chuẩn bị các thủ tục pháp lý, hồ sơ liên quan…để thực hiện dự án.Thông thạo trình tự, thủ tục đầu tư, vừa đảm bảo hiệu quả cao nhất cho dự án, vừa tạo được niềm tin với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn có nhu cầu!