Có được phép thay đổi cơ cấu tỷ lệ phần vốn góp chủ sở hữu sau khi ký kết hợp đồng thực hiện dự án có sử dụng đất

Liên quan đến thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, một liên danh nhà đầu tư có câu hỏi như sau:

Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn “Trường họp liên danh, năng lực về tài chính của nhà đầu tư liên danh là tổng năng lực của các thành viên trong liên danh, đồng thời từng thành viên liên danh phải đáp ứng năng lực tương ứng với phần vốn góp chủ sở hữu theo thỏa thuận liên danh”. Do đó, phần tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu trong thỏa thuận liên danh của nhà đầu tư có vai trò quan trọng để đánh giá năng lực tài chính. Vậy trong quá trình thực hiện dự án thực tế sau khi ký kết hợp đồng dự án, các thành viên trong liên danh có được phép thay đổi cơ cấu tỷ lệ phần vốn góp chủ sở hữu hay không? Nếu được phép thay đổi thì phải đảm bảo những nguyên tắc nào?

Mô tả

Trả lời vấn đề nói trên, các chuyên gia của chúng tôi có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 69 và Khoản 2 Điều 81 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ, nhà đầu tư trúng thầu triển khai thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại hợp đồng, pháp luật về đầu tư, xây dựng và pháp luật khác có liên quan. Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 71 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 quy định hợp đồng được ký kết giữa các bên phải phù hợp với nội dung trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ dể xuất, kết quả đàm phán hợp đồng, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư và văn bản thỏa thuận đầu tư.

Theo các quy định nêu trên, hợp đồng được ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư liên danh trúng thầu phải phù hợp với nội dung trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư (trong đó có tỷ lệ phần vốn góp chủ sở hữu của các thành viên trong liên danh). Vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, việc thay đổi tỷ lệ phần góp vốn chủ sở hữu của các thành viên trong liên danh phải tuân thủ quy định tại các điều khoản của hợp đồng, quy định pháp luật về điều chỉnh hợp đồng, ý kiến thống nhất của các bên trong hợp đồng. Đồng thời, việc thay đổi này phải đảm bảo không ảnh hưởng tới tiến độ, chất lượng thực hiện dự án; các nghĩa vụ, trách nhiệm của nhà đầu tư được thực hiện đầy đủ theo đúng các nội dung hợp đồng đã ký kết.

Hiện nay, Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Rất vui mừng chào đón bạn tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận. Xin trân trọng cảm ơn!

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!