Nhà thầu đã tham gia thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật cho dự án có được tham dự đấu thầu gói thầu tư vấn giám sát không?

Nhà thầu A đã tham gia thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật cho dự án X. Vậy, khi nhà thầu A tham dự thầu gói thầu tư vấn giám sát cho gói thầu thuộc dự án X có bị coi là vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu hay không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 2 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu Nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát

Đối chiếu với quy đinh trên khi Nhà thầu A đã tham gia thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật cho dự án X và khi nhà thầu A tham dự thầu gói thầu tư vấn giám sát cho gói thầu thuộc dự án X thì không bị coi là vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

Trên đây là câu trả lời theo quy định của pháp luật về đấu thầu năm 2013, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh theo quy định theo pháp luật về đấu thầu năm 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao của chúng tôi. Xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu để có nhiều thông tin bổ ích!

Ps: Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn. Nếu bạn cần tính pháp lý của câu trả lời, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin liên hệ:

Hân hạnh chào đón Bạn tham gia Cộng đồng Đấu thầu dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề xảy ra trong hoạt động đấu thầu.

Xin trân trọng cảm ơn!