Đã thực hiện lập đề cương nhiệm vụ và dự toán công tác khảo sát, quy hoạch cho dự án thì có được tham gia đấu thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập quy hoạch cho chính dự án đó không?

Công ty ông Nguyễn Đình Tý (tỉnh Nghệ An) ký hợp đồng với chủ đầu tư thực hiện lập đề cương nhiệm vụ và dự toán khảo sát, quy hoạch (tư vấn) cho một dự án quy hoạch và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Công ty ông đã lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán công tác khảo sát, quy hoạch).

Hiện nay, chủ đầu tư đang tiến hành đấu thầu gói thầu: Khảo sát, lập quy hoạch để lựa chọn nhà thầu tư vấn thực hiện.

Theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát. Tuy nhiên không đề cập đến gói thầu tư vấn lập nhiệm vụ, lập quy hoạch.

Ông Tý hỏi, Công ty ông có được tham gia đấu thầu gói thầu quy hoạch trên hay không?

Mô tả

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 2, Điều 6 Luật Đấu thầu quy định nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây:

– Chủ đầu tư, bên mời thầu;

– Các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó;

– Các nhà thầu khác cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế.

Đối với trường hợp của ông Tý, trường hợp Công ty của ông đã thực hiện lập đề cương nhiệm vụ và dự toán công tác khảo sát, quy hoạch cho dự án thì việc tham dự thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập quy hoạch cho chính dự án đó sẽ không bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định nêu trên.

Hiện nay, Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Chúng tôi vui mừng chào đón bạn tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận. Xin trân trọng cảm ơn!

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!