Được phép làm rõ kinh nghiệm nhân sự khi bảng kê khai kinh nghiệm nhân sự không liên tục

Ông Lê Minh Hoàng trong quá trình đánh giá nhân sự cho gói thầu xây lắp có câu hỏi như sau:

Theo yêu cầu đối với nhân sự chủ chốt của HSMT, nhân sự phải có tối thiều 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phụ trách kỹ thuật thi công xây dựng công trình (tính theo ngày cấp bằng đại học và bảng kê khai) tính đến thời điểm đóng thầu (Thời điếm đóng thầu là tháng 9 năm 2018). Tuy nhiên, trong HSDT nhà thầu có kèm theo Bằng tốt nghiệp đại học cấp năm 2008 (có trên 9 năm) và Bản kê khai kinh nghiệm chuyên môn của nhân sự kê khai từ năm 2012 đến nay (tính đến thời điếm đóng thầu chưa được 7 năm). Ngoài ra, có nhân sự có Bản kê khai kinh nghiệm chuyên môn của nhân sự kê khai từ năm 2011 đến thời điểm đóng thầu là đủ 7 năm nhưng thòi gian trong bản kê khai không liên tục (cụ thể trong khoảng thòi gian từ năm 2012 đến năm 2014 không có kê khai kinh nghiệm chuyên môn của nhân sự).

Hỏi: Trường hợp này đơn vị có được yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu làm rõ nhằm chừng minh năng lực cùa nhân sự trong khoảng thời gian trước năm 2012 hay thời gian nhân sự không kê khai kinh nghiệm hay không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 15 khoản 1 và Điều 16 khoản 1) quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá HSDT và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào HSDT đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ HSDT của nhà thâu đê bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSDT theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp HSDT của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cẩu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.

Đối với trường hợp của ông Hoàng, việc đánh giá HSDT phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tô chuyên gia, bên mời thầu. Theo đó, liên quan đến nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm (số năm kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt), bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu bổ sung, làm rõ HSDT theo quy định nêu trên.

Ngoài ra, trường hợp HSMT yêu cầu nhân sự phải có tối thiểu 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phụ trách kỹ thuật thi công xây dựng công trình thì nhân sự mà nhà thầu đề xuất phải đáp ứng quy định này.

Trên đây là câu trả lời theo quy định của pháp luật về đấu thầu năm 2013, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh theo quy định theo pháp luật về đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao của chúng tôi. Xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu để có nhiều thông tin bổ ích!

Ps: Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn. Nếu bạn cần tính pháp lý của câu trả lời, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin liên hệ:

Hân hạnh chào đón Bạn tham gia Cộng đồng Đấu thầu dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề xảy ra trong hoạt động đấu thầu.

Xin trân trọng cảm ơn!