Nhân sự đề xuất không cần phải ký vào bản khai lý lịch, kinh nghiệm của biểu mẫu dự thầu

Một nhà thầu đang chuẩn bị hồ sơ dự thầu cho gói thầu xây lắp mà hồ sơ mời thầu được lập theo Mẫu số 02 của Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo yêu cầu của HSMT thì người khai lý lịch phải ký tên, tuy nhiên vì lý do bất khả kháng mà nhân sự đề xuất đã không có mặt ở văn phòng tại thời điểm làm hồ sơ dự thầu để ký vào các biểu mẫu số 15 (Bản lý lịch chuyên môn của nhân sự chủ chốt) và Mẫu số 16 (Bản kinh nghiệm chuyên môn).

Nhà thầu muốn hỏi người đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên thay và đóng dấu có được đánh giá là hợp lệ.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại Mẫu số 15, 16 Chương IV của Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ (Mẫu số 02) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư không có quy định nhân sự chủ chốt phải ký vào các mẫu này. Theo đó, trường hợp trong bảng kê khai về nhân sự chủ chốt nhà thầu đã kê khai đầy đủ thông tin nhưng không có chữ ký của nhân sự chủ chốt thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá.

Đáp án trên có thể không còn chính xác do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!