Kê khai nhân sự giống nhau khi tham dự nhiều gói thầu trong cùng một khoảng thời gian?

Ban QLDA công trình giao thông tỉnh A đang lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Trong đó, Gói thầu A1 (thi công đường từ Km0+000-:-Km4+000), Gói thầu A2 (Km4+000-:-Km8+000) được phát hành cùng lúc. Nhà thầu B tham dự cả hai gói thầu trên. Trong quá trình đánh giá Hồ sơ dự thầu, Tổ chuyên gia phát hiện, nhân sự chủ chốt của hai gói thầu là như nhau.

Hỏi:  Tổ chuyên gia sẽ đánh giá như thế nào đối với trường hợp này để đảm bảo quy định của pháp luật?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại mẫu số 11A Chương IV Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa qua mạng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt có năng lực phù hợp đáp ứng các yêu cầu quy định tại Mục 2.2 Chương III và có thế sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.

Đối với trường hợp nêu trên, pháp luật về đấu thầu không có quy định cấm nhà thầu kê khai nhân sự giống nhau khi tham dự nhiều gói thầu trong cùng một khoảng thời gian. Theo đó, trong trường họp này, nếu nhà thầu được xếp hạng thứ nhất ở cả 02 gói thầu (gói thầu 1 và gói thầu 2) thì bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu làm rõ về khả năng huy động nhân sự để thực hiện các gói thầu này trong quá trình thương thảo hợp đồng, cụ thể:

  • Trường hợp thời gian huy động nhân sự cho 02 gói thầu là xen kẽ, không trùng nhau, bảo đảm chất lượng và tiến độ thực hiện gói thầu thì nhà thầu được coi là đáp ứng yêu cầu về huy động nhân sự ở cả 02 gói thầu;
  • Trường hợp thời gian huy động nhân sự cho cả 02 gói thầu có sự trùng lặp dẫn tới không huy động được đầy đủ nhân sự để thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ thì nhà thầu được lựa chọn trúng thầu 01 trong 02 gói thầu.

Góc Quảng cáo: Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

(i) Tư vấn giải đáp tình huống đấu thầu (miễn phí);

(ii) Thay mặt khách hàng liên hệ, làm việc với Cục Quản lý đấu thầu/ Bộ KHĐT để có hướng dẫn chính thức bằng văn bản;

(ii) Tư vấn đấu thầu dự án sử dụng vốn nhà nước và vốn nước ngoài (bằng tiếng việt và tiếng anh).

Hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách bấm vào ô chát ở góc phải màn hình hoặc qua số điện thoại 0862.888.728; email: [email protected].

Trân trọng!