HSDT đề xuất 01 nhân sự tham gia 03 gói thầu được tổ chức đấu thầu cùng thời điểm.

Trong quá trình đánh giá các hồ sơ dự thầu, có nhà thầu A tham gia dự thầu cả 03 gói thầu được tổ chức đấu thầu cùng thời điểm, đều đáp ứng được các tiêu chuẩn về năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu của 03 gói thầu nêu trên. Tuy nhiên, riêng phần đánh giá tiêu chuẩn về Chỉ huy trưởng công trình trong các hồ sơ dự thầu của nhà thầu A tham gia dự thầu 03 gói thầu thuộc công trình này thì xuất hiện tình huống như sau:

– Theo hồ sơ mời thầu của 03 gói thầu có quy định tiêu chuẩn (theo hướng dẫn tại Mẫu số 14 quy định tại Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư):

“Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt có năng lực phù hợp đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm a Mục 2.2 Chương III — Tiêu chuẩn đánh giá HSDT và có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận ”.

–    Theo các hồ sơ dự thầu của nhà thầu A tham gia dự thầu cả 03 gói thầu nêu trên: Chỉ có bố trí 01 Chỉ huy trưởng công trình là ông X cho cả 3 gói thầu. Trong đó, ông X có năng lực đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn năng lực và kinh nghiệm để Chỉ huy trưởng cả 03 gói thầụ, do đó, để có đủ cở sở đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu A đối với 03 gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu đã được duyệt, độc giả xin hỏi là ông X trong các hồ sơ dự thầu của nhà thầu A có được xem xét, đánh giá đạt ở cả 03 hồ sơ / dự thầu của 03 gói thầu nêu trên hay không? Hay chỉ đánh giá là đạt 01 trong 03 gói thầu?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 43 khoản 1 điểm b) quy định nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu.

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 19 khoản 4 điểm c) quy định trong quá trình thương thảo, nhà thầu không được thay đổi nhân sự chủ chốt đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu để đảm nhiệm các vị trí chủ nhiệm thiết kế, chủ nhiệm khảo sát (đối với gói thầu xây lắp, hỗn hợp có yêu cầu nhà thầu phải thực hiện một hoặc hai bước thiết kế trước khi thi công), vị trí chỉ huy trưởng công trường, trừ trường hợp do thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu kéo dài hơn so với quy định hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị trí nhân sự chủ chốt do nhả thầu đã đề xuất không thể tham gia thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp đó, nhà thầu được quyền thay đổi nhân sự khác nhưng phải bảo đảm nhân sự dự kiến thay thế có trình độ, kinh nghiệm và năng lực tương đương hoặc cao hơn với nhân sự đã đề xuất và nhà thầu không được thay đổi giá dự thầu.

Đối với trường hợp này, nếu nhà thầu đề xuất một chỉ huy trưởng công trường (ông X) cho cả 3 gói thầu thì tổ chuyên gia, bên mời thầu tiếp tục đánh giá trên cơ sở hồ sơ dự thầu của nhà thầu đã nộp. Nếu nhà thầu này được xếp hạng thứ nhất nhiều hơn một gói thầu thì trong quá trình thương thảo hợp đồng, bên mời thầu phải yêu cầu nhà thầu chứng minh năng lực kỹ thuật, năng lực tài chính đáp ứng yêu cầu để thực hiện cùng lúc các gói thầu mà nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. Trường hợp nhà thầu đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, năng lực tài chính để thực hiện đồng thời nhiều gói thầu thì bên mời thầu xem xét, cho phép nhà thầu thay đổi chỉ huy trưởng công trường theo quy định nêu trên; trường hợp nhà thầu chỉ đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, năng lực tài chính để thực hiện một gói thầu trong số các gói thầu mà nhà thầu được xếp hạng thứ nhất thì xem xét xử lý tình huống theo hướng cho phép nhà thầu được chọn một trong số gói thầu mà mình được xếp hạng thứ nhất để ký kết hợp đồng.

Trên đây là câu trả lời theo quy định của pháp luật về đấu thầu năm 2013, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh theo quy định theo pháp luật về đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, chuyên nghiệp. Để có thêm thông tin hữu ích, xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu của chúng tôi!

Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn. Ngoài ra, nếu bạn cần tính pháp lý, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin liên hệ:

Ps: Tham gia Cộng đồng Đấu thầu Việt Nam dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề trong hoạt động đấu thầu, rất hân hạnh chào đón Bạn tham gia cùng chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn!