Kê khai nhân sự có thời gian thực hiện trùng với gói thầu khác

Trường hợp 1: Theo mẫu số 14 có nêu “Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt có năng lực phù hợp đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm a Mục 2.2 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT và có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những nhân sự đẫ huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận”. Khi lập hồ sơ mời thầu thì bên mời thầu đưa tiêu chí này vào tiêu chí đánh giá về năng lực kỹ thuật để xét loại trực tiếp nhà thầu. Như vậy trong trường hợp này có đúng với tinh thần
hướng dẫn của Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT không? Có gây ra cạnh tranh không công bằng, hay hạn chế tham gia của Nhà thầu không?

Trường hợp 2: Theo mẫu số 14 có nêu “Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt có năng lực phù hợp đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm a Mục 2.2 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT và có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận”. Khi lập hồ sơ mời thầu thì bên mời thầu đưa tiêu chí này vào tiêu chí đánh giá về năng lực kỹ thuật để xét
loại trực tiếp nhà thầu. Khi dự thầu Nhà thầu có kê khai 03 nhân sự có thời gian tham gia trùng với các hợp đồng khác của Nhà thầu đang thực hiện. Như trong trường hợp này Bên mời thầu có cho phép nhà thầu làm rõ về nội dung này không hay Bên mời thau đánh giá loại trực tiếp Nhà thầu?

Mô tả

Đối với 02 tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại mẫu số 14 Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp (Mẫu số 02) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khi tham dự thầu, nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt có năng lực phù hợp đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm a Mục 2.2 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.

Đối với tình huống này, khi tham dự thầu, nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động nhân sự có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu để thực hiện gói thầu theo quy định nêu trên. Trường hợp trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, nếu phát hiện các nhân sự mà nhà thầu đề xuất trong hồ sơ dự thầu đang được huy động cho gói thầu khác thì bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu giải thích, làm rõ và chứng minh khả năng huy động các nhân sự này cho gói thầu đang xét nếu nhà thầu được công nhận trúng thầu.

Trên đây là câu trả lời theo quy định của pháp luật về đấu thầu năm 2013, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh theo quy định theo pháp luật về đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, chuyên nghiệp. Để có thêm thông tin hữu ích, xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu của chúng tôi!

Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn. Ngoài ra, nếu bạn cần tính pháp lý, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin liên hệ:

Ps: Tham gia Cộng đồng Đấu thầu Việt Nam dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề trong hoạt động đấu thầu, rất hân hạnh chào đón Bạn tham gia cùng chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn!