Nhà thầu đề xuất 01 nhân sự cho hai vị trí chủ chốt có phù hợp?

Tình huống: Công ty chúng tôi là bên mời thầu cho 01 gói thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Theo quy định của Hồ sơ mời thầu, nhân sự chủ chốt bao gồm:

  • Chủ nhiệm dự án: 01 người
  • Chủ trì thiết kế hạ tầng kỹ thuật: 01 người;
  • Chủ trì hạng mục đường giao thông: 01 người
  • Chủ trì dự toán: 01 người.

Hỏi: Nhà thầu A đề xuất nhân sự B tham gia cả hai vị trí là Chủ nhiệm dự án và chủ trì thiết kế hạ tầng kỹ thuật có hợp lệ.

Mô tả

Về nội dung này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Điều 15 khoản 1 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định: việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu

Đối với vấn đề của Quý Công ty, việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của bên mời thầu, tố chuyên gia (Điều 75 và Điều 76 Luật đấu thầu). Theo đó, trường hợp hồ sơ mời thầu quy định nhà thầu có 01 nhân sự đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm thiết kế và 01 nhân sự đảm nhiệm vị trí chủ trì thiết kế hạng mục hạ tầng kỹ thuật thì việc nhà thầu đề xuất 01 nhân sự có đủ năng lực, kinh nghiệm đảm nhiệm cả hai vị trí này được đánh giá là đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu nếu thời gian huy động nhân sự để thực hiện công việc tại các vị trí chủ nhiệm, chủ trì thiết kế là xen kẽ, không trùng nhau, bảo đảm chất lượng và tiến độ thực hiện gói thầu. Trường hợp yêu cầu công việc của chủ nhiệm thiết kế hoặc chủ trì thiết kế phải làm việc toàn thời gian, không có khả năng đảm nhận vị trí công việc khác thì việc nhà thầu đề xuất 01 nhân sự đảm nhiệm cả hai vị trí này là không khả thi nên được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Đáp án trên có thể không còn chính xác do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!