Nhà thầu đề xuất 01 nhân sự cho hai vị trí chủ chốt có phù hợp?

Tình huống: Công ty chúng tôi là bên mời thầu cho 01 gói thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Theo quy định của Hồ sơ mời thầu, nhân sự chủ chốt bao gồm:

  • Chủ nhiệm dự án: 01 người
  • Chủ trì thiết kế hạ tầng kỹ thuật: 01 người;
  • Chủ trì hạng mục đường giao thông: 01 người
  • Chủ trì dự toán: 01 người.

Hỏi: Nhà thầu A đề xuất nhân sự B tham gia cả hai vị trí là Chủ nhiệm dự án và chủ trì thiết kế hạ tầng kỹ thuật có hợp lệ.

Mô tả

Về nội dung này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Điều 15 khoản 1 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định: việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu

Đối với vấn đề của Quý Công ty, việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của bên mời thầu, tố chuyên gia (Điều 75 và Điều 76 Luật đấu thầu). Theo đó, trường hợp hồ sơ mời thầu quy định nhà thầu có 01 nhân sự đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm thiết kế và 01 nhân sự đảm nhiệm vị trí chủ trì thiết kế hạng mục hạ tầng kỹ thuật thì việc nhà thầu đề xuất 01 nhân sự có đủ năng lực, kinh nghiệm đảm nhiệm cả hai vị trí này được đánh giá là đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu nếu thời gian huy động nhân sự để thực hiện công việc tại các vị trí chủ nhiệm, chủ trì thiết kế là xen kẽ, không trùng nhau, bảo đảm chất lượng và tiến độ thực hiện gói thầu. Trường hợp yêu cầu công việc của chủ nhiệm thiết kế hoặc chủ trì thiết kế phải làm việc toàn thời gian, không có khả năng đảm nhận vị trí công việc khác thì việc nhà thầu đề xuất 01 nhân sự đảm nhiệm cả hai vị trí này là không khả thi nên được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Trên đây là câu trả lời theo quy định của pháp luật về đấu thầu năm 2013, chúng tôi sẽ hiệu chỉnh theo quy định theo pháp luật về đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, chuyên nghiệp. Để có thêm thông tin hữu ích, xin mời bạn theo dõi Chuyên mục Tình huống Đấu thầu của chúng tôi!

Tình huống của bạn là gì? Hãy liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn. Ngoài ra, nếu bạn cần tính pháp lý, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn nhất!

Mọi thông tin xin liên hệ:

Ps: Tham gia Cộng đồng Đấu thầu Việt Nam dưới đây để chúng ta cùng thảo luận mọi vấn đề trong hoạt động đấu thầu, rất hân hạnh chào đón Bạn tham gia cùng chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn!