Nhà thầu nộp thư bão lãnh dự thầu của ngân hàng do cấp phó ký nhưng không kèm theo văn bản chứng minh tính hợp lệ của người ký thư bảo lãnh thì bảo lãnh đó có được coi là hợp lệ không?

Độc giả Thanh Hằng ở Đồng Hới hỏi: Nhà thầu nộp thư bão lãnh dự thầu của ngân hàng do cấp phó ký nhưng không kèm theo văn bản chứng minh tính hợp lệ của người ký thư bảo lãnh thì bảo lãnh đó có được coi là hợp lệ không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Truờng hợp nhà thầu nộp thư bảo lãnh dự thầu của ngân hàng do cấp phó ký. Nhưng không kèm theo văn bản chứng minh tính hợp lệ như văn bản ủy quyền, văn bản phân cấp ký thì trong trường hợp này, để xác minh tinh hợp lệ của chữ ký, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu bổ sung, làm rõ các văn bản, tài liệu để chứng minh tính hợp lệ của bảo lãnh dự thầu đã nộp theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hoặc trực tiếp liên hệ với ngân hàng để xác minh tính hợp lệ của chữ ký. Nếu nhà thầu hoặc ngân hàng cung cấp được văn bản ủy quyển hoặc văn bản phân cấp ký hợp lệ và ngoài ra các nội dung khác của bảo lãnh dự thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị, thời hạn hiệu lực và đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của HSMT thi bảo lãnh dự thầu của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!