Nhà thầu và bên mời thầu thuộc cùng tập đoàn kinh tế có đảm bảo cạnh tranh theo quy định không?

Liên quan đến việc bảo đảm cạnh tranh giữa các công ty trong cùng đơn vị, Công ty A có câu hỏi như sau:

Công ty A chuẩn bị tham dự gói thầu xây lắp X sử dụng vốn ngân sách nhà nước do bên mời thầu là Công ty B mời thầu và đơn vị tư vấn thiết kế cho gói thầu X là Công ty C. Trong đó, cả 3 công ty A, B, C đều là công ty con và có vốn góp chi phối của một Tập đoàn.

Hỏi trong trường hợp này, công ty A có đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu không?

Mô tả

Trả lời vấn đề nói trên, chuyên gia của chúng tôi cho rằng:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Luật đấu thầu năm 2013, Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán cho gói thầu đó.

Ngoài ra, điểm d khoản 4 Điều 2 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định, Nhà thầu tham dự thầu với nhà thầu tư vấn cho gói thầu đó không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên. Do vậy, nếu tập đoàn sở hữu trên 20% vốn của các công ty A, B và C thì công A không đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu khi tham dự gói thầu X.

Góc Quảng cáo: Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

(i) Tư vấn giải đáp tình huống đấu thầu (miễn phí);

(ii) Thay mặt khách hàng liên hệ, làm việc với Cục Quản lý đấu thầu/ Bộ KHĐT để có hướng dẫn chính thức bằng văn bản;

(ii) Tư vấn đấu thầu dự án sử dụng vốn nhà nước và vốn nước ngoài (bằng tiếng việt và tiếng anh).

Hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách bấm vào ô chát ở góc phải màn hình hoặc qua số điện thoại 0862.888.728; email: [email protected].

Trân trọng!