Nhà thầu tư vấn giám sát đề xuất vị trí chỉ huy trưởng công trường đã từng là giám đốc đơn vị tư vấn thiết kế có hợp lệ?

Công ty CP Tư vấn Hà Đông có câu hỏi như sau:

Công ty đã nộp HSDT cho một gói thầu Tư vấn giám sát và bị loại do không đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu. Cụ thể, trong hồ sơ dự thầu của công ty chúng tôi đã đáp ứng tất cả các tiêu chí trong Hồ sơ mời thầu. Riêng phần đề xuất nhân sự cho gói thầu chúng tôi đề xuất Chỉ huy trường giám sát thi công nguyên là Giám đốc đơn vị tư vấn thiết kế và lập HSMT gói cho dự án. Nhưng trước khi HSMT được phát hành rộng rãi thì đồng chí đó đã nghỉ việc hoàn toàn ở công ty tư vấn thiết kế nói trên.

Bên mời thầu cho rằng Công ty chúng tôi không đạt vì vi phạm luật cạnh tranh và bí mật kinh doanh theo (Mục 2. Xâm phạm bí mật kinh doanh – Điều 39. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh – Luật Cạnh tranh (số 27/2004/QH11 ngày 03/12/2004).

Xin hỏi Hồ sơ dự thầu chúng tôi bị loại là đúng hay sai và có vi phạm đến các Luật, Nghị định hiện hành về công tác đấu thầu, cạnh tranh và bí mật kinh doanh không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Đối với tình huống này, việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu (Điều 75 và Điều 76 Luật đấu thầu). Ngoài ra, pháp luật đấu thầu không có quy định cấm nhà thầu không được đề xuất các nhân sự đã nghỉ việc của đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế và lập hồ sơ mời thầu cho gói thầu đang xét đảm nhận vị trí nhân sự chủ chốt của gói thầu. Tuy nhiên, trường hợp do nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đề xuất nguyên là giám đốc đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu gói thầu đang xét dẫn lợi thế cho nhà thầu biết trước được thông tin của hồ sơ mời thầu (ví dụ như: yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm; nhân sự; giải pháp và phương pháp luận…) trước khi phát hành hoặc có thể tác động, can thiệp trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu thì được coi là vi phạm quy định tại Khoản 2 và Khoản 7 Điều 89 Luật đấu thầu.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!