Hiển thị kết quả duy nhất

Hiện nay, Sở Giao thông vận tải tỉnh A đang thực hiện các công tác quản lý, sửa chữa, bảo trì các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết mộ số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Các công trình này được bố trí vốn thực hiện từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách nhà nước hàng năm, không thuộc dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công; Chúng tôi xin hỏi, chúng tôi có được áp dụng chỉ định thầu đối với các gói thầu có giá trị dưới 100 triệu hay không?