Hiển thị kết quả duy nhất

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Trường A là đơn vị sự nghiệp trực thuộc ngân hàng B, hoạt động theo loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Hiện nay, Trường A đang triển khai một số chương trình đào tạo và phải thuê giảng viên. Trong quá trình thực hiện, Trường A còn vướng mắc một số thủ tục lựa chọn giảng viên cho các khóa đào tạo, vì vậy, Trường A xin ý kiến tư vấn nội dung sau: Việc thuê giảng viên cho các chương trình đào tạo của Trường A sử dụng 100% nguồn kinh phí của ngân hàng A được hạch toán vào chi phí có được trực tiếp ký hợp đồng lựa chọn giảng viên hay bắt buộc phải thực hiện đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và các văn bản pháp luật về đấu thầu?

Tình huống: Hiện nay, Ngân hàng A (là doanh nghiệp nhà nước (Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) đang tiến hành thoái vốn tại các Công ty con trực thuộc, công ty liên kết. Trong quá trình thoái vốn, Ngân hàng A có sử dụng công cụ hỗ trợ như dịch vụ tư vấn pháp lý, thuê đơn vị định giá, đơn vị thẩm định giá để xác định giá trị cổ phần, giá trị phần vốn góp của Ngân hàng A tại các Công ty trực thuộc. Việc thuê các công ty này không năm trong dự án đầu tư phát triển của Ngân hàng A. Chi phí để Ngân hàng A thuê dịch vụ tư vấn pháp lý, thuê đơn vị định giá, đơn vị thẩm định giá được Ngân hàng A lấy từ nguồn chi phí hoạt động kinh doanh của Ngân hàng A và không sử dụng nguồn vốn điều lệ, vốn ngân sách do Nhà nước cấp. Hỏi: Ngân hàng A xin hỏi: đối với các trường hợp thuê đơn vị tư vấn pháp lý, đơn vị định giá, đơn vị thẩm định giá trong hoạt động trên có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu hay không?

Tình huống: Công ty của ông Khắc Thông (ở Bình Thuận) là nhà đầu tư 1 dự án xây dựng – chuyển giao (BT). Ông Thông hỏi, công ty cần áp dụng Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP để lựa chọn nhà thầu hay được chỉ định thầu?

Công ty TNHH liên doanh có 70% vốn điều lệ của nước ngoài, 30% vốn góp của doanh nghiệp Nhà nước. Vậy dự án của công ty có thuộc phạm vi điều chỉnh theo Điểm c, Khoản 1, Điều 1 Luật Đấu thầu không? Hỏi: Đại diện công ty đặt câu hỏi cũng muốn biết, vốn điều lệ có phải là căn cứ để xác định doanh nghiệp thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu hay không hay là căn cứ phần vốn Nhà nước trong tổng mức đầu tư của từng dự án đầu tư phát triển cụ thể?

Độc giả Hạ Uyên (tỉnh Ninh Thuận) đặt câu hỏi như sau: Tôi công tác tại đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần kinh phí thường xuyên, có hoạt động sản xuất dịch vụ không sử dụng ngân sách Nhà nước. Tôi xin hỏi, đối với hoạt động sản xuất dịch vụ không sử dụng ngân sách Nhà nước thì việc mua nguyên, nhiên liệu đầu vào có phải tổ chức đấu thầu hay không?
Nếu tổ chức đấu thầu thì dự toán phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thế nhưng đối với hoạt động sản xuất dịch vụ của đơn vị là được tự chủ theo Thông tư 145/2017/TT-BTC. Mặt khác, hoạt động sản xuất dịch vụ của đơn vị sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản nên có tính mùa vụ rất lớn, nếu ngay từ đầu năm đơn vị tổ chức đấu thầu theo kế hoạch nhưng trong năm căn cứ vào mùa vụ có sự điều chỉnh kế hoạch thì các nguyên vật liệu mua từ ban đầu không còn phù hợp để tổ chức sản xuất trong năm thì đơn vị lại bị động trong khâu mua nguyên vật liệu đầu vào. Nếu thực hiện đấu thầu thì tốn thời gian cho quá trình thực hiện, đơn vị không chủ động được trong sản xuất (ví dụ đầu năm đơn vị lập kế hoạch sản xuất 200 triệu con giống tôm thẻ chân trắng, nhưng trong năm thời tiết bất lợi, thị trường không có nên đã giảm bớt năng suất, tuy nhiên đầu năm đã phải mua hết nguyên liệu qua công tác đấu thầu để sản xuất 200 triệu con giống rồi, nên đơn vị gặp rắc rối khi thực hiện hợp đồng). Còn nếu không thực hiện đấu thầu thì không biết có đúng với quy định của pháp luật không?

Công ty ông Vũ Đức Triệu (Hà Nội) có 70% vốn Nhà nước, thực hiện dự án đầu tư lấy vốn từ quỹ đầu tư phát triển và vốn kinh doanh. Công ty xác định, dự án không thuộc đối tượng áp dụng của Luật Đấu thầu nên khi đầu tư công ty không thực hiện theo quy định tại Luật này. Ông Triệu hỏi, như vậy có đúng không?