Hiển thị kết quả duy nhất

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Bên mời thầu X trong quá trình đánh giá E-HSDT cho gói thầu xây lắp có tình huống như sau: Theo quy định của E-TBMT và E-HSMT, thời gian thực hiện họp đồng là 45 ngày. Tuy nhiên, E-HSDT của Nhà thầu A có đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng như sau: Thời gian thực hiện hợp đồng ghi trong Đơn dự thầu là 40 ngày và theo mẫu số 17- Bảng tiến độ thực hiện của webform là 40 ngày. Trong file HSDT dự thầu đính kèm trên mạng có thực hiện họp đồng ghi là 40 ngày trong phần thuyết minh biện pháp tổ chức thi công và biểu biểu tiến độ tổ chức thi công đề xuất tổng thời gian thi công là 120 ngày. Ngoài ra, trong biểu đồ tiến độ thi công chi tiết đính kèm các hạng mục công trình thể hiện tiến độ thi công các hạng mục công trình là 40 ngày (trừ các ngày nghỉ thứ 7 và chủ nhật trong tuần) và nếu tính cả các ngày thứ 7 và chủ nhật trong tuần thì tổng tiến độ thi công các hạng mục công trình là 54 ngày. Bên mời thầu trên muốn hỏi việc Nhà thầu đề xuất tiến độ thi công công trình như trên có hợp lệ.

Trong HSDT của một số nhà thầu không ghi thời gian thực hiện hợp đồng như yêu cầu trong mẫu Đơn dự thầu, vậy đã đủ cơ sở để đánh giá nhà thầu không đạt hay chưa?

Theo quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu thì thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày. Tuy nhiên, trong quá trình phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng thì tiến độ thực hiện hợp đồng là 120 ngày (do sai sót trong quá trình đưa thông tin lên mạng). Các nhà thầu tham dự thầu có nhà thầu chào thầu tiến độ 120 ngày và 150 ngày. Hỏi: Trong tình huống này các nhà thầu chào 150 ngày có hợp lệ không và hướng xử lý thế nào để bảo đảm công bằng với các nhà thầu khác.

Ông Minh ở Gia Lai có câu hỏi như sau: Trong đơn dự thầu của nhà thầu X có thời gian thực hiện hợp đồng là 270 ngày kèm theo điều kiện không bao gồm thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, tết. Do đó, nếu tính tổng thời gian thực hiện (từ khi bắt đầu đến khi kết thúc) sẽ là lớn hơn hoặc bằng 342 ngày. Trong trường hợp này, đơn dự thầu nộp kèm hồ sơ dự thầu (HSDT) của nhà thầu X có được đánh giá là hợp lệ hay không? Nhà thầu có được phép bổ sung điều chỉnh đơn dự thầu và bảng tổng tiến độ cung cấp hàng hóa không?

Công ty A chuẩn bị đệ trình HSDT cho gói thầu mua sắm hàng hóa. Tuy nhiên trong quá trình chuẩn bị HSDT, nhà thầu thấy rằng theo Thông báo mời thầu đăng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày. Tuy nhiên, trong Chương V-Phạm vi cung cấp thì Bên mời thầu ghi tiến độ thực hiện là 70 ngày. Công ty A muốn hỏi:

  • Nhà thầu sẽ đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng bao nhiêu ngày là hợp lệ?
  • Trong trường hợp này, Bên mời thầu sẽ đánh giá HSDT theo thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày hay 70 ngày và căn cứ vào HSMT hay Thông báo mời thầu?

Hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu Cung cấp và lắp đặt thang máy thuộc Dự án Cải tạo và mở rộng Bệnh viện Y yêu cầu: Thời gian thực hiện hợp đồng là 270 ngày (được hiểu là thời gian liên tục và phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt) mà không nêu rõ thời gian này là liên tục hay không bao gồm thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, tết. Trong đơn dự thầu của nhà thầu X có thời gian thực hiện hợp đồng là 270 ngày kèm theo điều kiện không bao gồm thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, tết. Do đó, nếu tính tổng thời gian thực hiện (từ khi bắt đầu đến khi kết thúc) sẽ là lớn hơn hoặc bằng 342 ngày. Hỏi: Trong trường hợp này, đơn dự thầu nộp kèm hồ sơ dự thầu (HSDT) của nhà thầu X có được đánh giá là hợp lệ hay không? Nhà thầu có được phép bổ sung điều chỉnh đơn dự thầu và bảng tổng tiến độ cung cấp hàng hóa không?