Hiển thị kết quả duy nhất

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Đơn vị X đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh. Hỏi: Gói thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ là gói thầu phi tư vấn hay xây lắp?

Theo Khoản 9, Điều 4 Luật Đấu thầu thì công tác bảo trì, bảo dưỡng là công tác phi tư vấn. Tuy nhiên đây là dự toán sản phẩm, dịch vụ công ích và được UBND tỉnh phê duyệt dự toán với giá trị 14 tỷ đồng, gồm hạng mục: Công tác quản lý cầu đường, công tác sửa chữa nhỏ mặt đường... được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Một đơn vị đang chuẩn bị tổ chức đấu thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa. Tuy nhiên do hàng hóa đặc thù, công nghệ phức tạp nên được người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo phương thức 2 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Đơn vị này đã hỏi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về áp dụng mẫu hồ sơ mời thầu cho gói thầu này.

Tình huống: Công ty tôi ở một huyện thuộc tỉnh Bắc Giang đang lập Hồ sơ mời thầu gói thầu "Cung cấp, trồng, và chăm sóc cây xanh trong thời gian bảo hành". Sau thời gian bảo hành sẽ bàn giao lại cho đơn vị quản lý cây xanh công cộng để quản lý theo quy định. Tôi xin hỏi Gói thầu trên thuộc loại hình dịch vụ nào?

Ông Lê Đàm Huy Vũ (Phú Yên) đang thực hiện dự án xây dựng bảng giá đất 5 năm (2020-2024) và công tác định giá đất cụ thể hàng năm do cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh thực hiện. Ông đối chiếu với quy định tại Khoản 8, Khoản 9, Điều 4 Luật đấu thầu nhưng không thấy nêu rõ gói thầu dự án xây dựng bảng giá đất 5 năm (2020-2024) và công tác định giá đất cụ thể hàng năm thuộc loại hình dịch vụ tư vấn hay phi tư vấn. Tuy nhiên tại Điểm h, Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định dịch vụ thẩm định giá thuộc loại hình dịch vụ phi tư vấn. Ông Vũ hỏi, gói thầu dự án xây dựng bảng giá đất 5 năm (2020-2024) và công tác định giá đất cụ thể hàng năm do cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh thực hiện thuộc gói thầu dịch vụ tư vấn hay dịch vụ phi tư vấn?

Công ty ông Trần Giang (Đồng Nai) đang thực hiện gói thầu trồng cây xanh dọc theo các tuyến đường đã thi công (đã có thiết kế chung với hệ thống đường giao thông đã thi công trước đây). Ông Giang hỏi, khi thực hiện gói thầu này ông áp dụng hình thức gói thầu xây lắp được không? Có được áp dụng chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu này không (nếu là gói thầu phi tư vấn, giá gói thầu trên 500 triệu đồng)?

Trong Quyết định phê duyệt dự án, giá trị xây dựng là 15,9 tỷ đồng, chi phí thiết bị là 323 triệu đồng (phần thiết bị là máy bơm chữa cháy). Chủ đầu tư đã làm tờ trình phê duyệt kế hoạch LCNT, trong đó phần xây dựng + thiết bị đã gộp làm 1 gói thầu và chủ đầu tư xác định đây là gói thầu hỗn hợp và hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ (Theo mục 23/điều 4/Luật đấu thầu). Tuy nhiên, khi thẩm định tại Sở Kế hoạch đầu tư, phía Sở xác định đây là gói thầu Xây lắp, và thay đổi hình thức LCNT là đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng). Độc giả xin hỏi: Gói thầu như trên (gói thầu bao gồm xây dựng và thiết bị máy bơm cứu hỏa) thì được xác định là gói thầu gì: Xây lắp hay hỗn hợp. Trường hợp là gói thầu hỗn hợp thì có bắt buộc phải đấu thầu qua mạng không, do hiện nay đối với gói thầu hỗn hợp không có mẫu HSMT?

Đơn vị chúng tôi đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công tác quản lý, bảo dựỡng thường xuyên công trình đường bộ, do trong công tác này gồm: công tác quận lý (tuần đường, đếm-xe, trực bão lũ...), bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ mặt đường, cầu (cắt cỏ, sơn biển báo, sơn cọc tiêu, vá ổ gà) nên chưa biết phân gói thầu vào hình thức là dịch vụ phi tư vấn hay xây lắp. Theo Khoản 9 Điêu 4 Luật đâu thâu: “Dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một sô hoạt động bao gồm: logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại khoản 45 Điều này...” Hỏi: Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường bộ gói thầu dịch vụ phi tư vấn hay xây lắp?

Đơn vị ông Hoàng Long (Trà Vinh) đang công tác có dự án xây dựng phần mềm để phục vụ công tác quản lý chuyên môn, trong đó gói thầu xây dựng phần mềm có giá trị 550 triệu đồng. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt có ghi gói thầu xây dựng phần mềm sử dụng kinh phí sự nghiệp được giao năm 2017 thực hiện hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh thông thường phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Theo ý kiến của cấp có thẩm quyền thì đây là gói thầu mua sắm hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh của Điểm e, Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 58/2016/TT-BTC, có giá gói thầu trong khoảng 200 triệu đồng đến 2 tỷ đồng thực hiện chào hàng cạnh tranh thông thường theo Khoản 1, Điều 19 Thông tư số 58/2016/TT-BTC. Tuy nhiên, sau khi lập Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh theo Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT để trình cơ quan thẩm định thì nhận được ý kiến như sau: "Chủ đầu tư lưu ý đây là gói thầu "Dịch vụ tư vấn" căn cứ các quy định của pháp luật về đấu thầu đề nghị chủ đầu tư xem xét lại hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu tư vấn để đảm đảo lựa chọn nhà thầu đủ năng lực thực hiện và đúng quy định hiện hành". Ông Long hỏi, trường hợp này ý kiến của cơ quan nào không phù hợp? Đơn vị ông nên thực hiện theo quy định nào?

Công ty A ở Bình Dương đang thực hiện đấu thầu gói thầu có nội dung công việc bao gồm cung cấp thiết bị, cung cấp phần mềm. Tổng giá trị gói thầu là 20 tỷ đồng, trong đó giá trị phần thiết bị chiếm 99,8% giá trị gói thầu, giá trị phần mềm chiếm 0,2%. Công ty A hỏi, đây là gói thầu hỗn hợp hay gói thầu mua sắm hàng hóa thông thường?

Đơn vị bà Nguyễn Bích Ngọc (Yên Bái) đang chuẩn bị lập hồ sơ mời thầu gói thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại trung tâm. Bà Ngọc hỏi, hồ sơ mời thầu sẽ lập theo gói thầu phi tư vấn hay gói thầu cung cấp hàng hóa?

Để thực hiện hoạt động nâng cấp phần mềm “Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế”, Văn phòng Bộ Y tế (được Bộ trưởng Bộ Y tế giao nhiệm vụ) đã tiến hành lập Đề cương và Dự toán chi tiết (Theo thông tư 21/2010 /TT-BTTT của Bộ Thông tin Truyền thông) cho hoạt động nói trên và đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt (dưới sự chù trì thẩm định của Cục CNTT - Bộ Y tế). Để lựa chọn đơn vị thực hiện nâng cấp phần mềm theo Đề cương đã được phê duyệt, Văn phòng Bộ xác định đây là gói thầu mua sắm hàng hóa căn cứ theo các quy định sau: - Khoản 25 Điều 4 Luật đấu thầu số 43/2013/QH quy định: Hàng hóa bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; thuốc, vật tư y tế dùng cho các cơ sở y tế. - Điểm b Khoản 2 Điều 28 Nghị định 102/2009/NĐ-CP, chi phi thiết bị bao gồm: Thiết bị phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị không phải lắp đặt và cài đặt, thiết bị đặc biệt là phần mềm nội bộ các thiết bị phụ trợ và thiết bị ngoại vi. - Theo Khoản 3 Điều 2 cùa Nghị định số 102/2009/NĐ-CP thì: "Phần mềm nội bộ" là phần mềm được phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa theo các yêu cầu riêng của tổ chức, hoặc người sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù của tổ chức và được sử dụng trong nội bộ tổ chức đó. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhiều ý kiến cho rằng hoạt động này thuộc gói thầu dịch vụ tư vấn. Vậy, Văn phòng Bộ Y tế xin hỏi Quý cơ quan hoạt động nâng cấp cổng thông tin điện tử Bộ Y tế là thuộc gói thầu mua sắm hàng hóa hay dịch vụ tư vấn?

Công ty dịch vụ X có câu hỏi như sau: Đơn vị chúng tôi chuẩn bị thực hiện một số gói thầu tổ chức các chương trình tiếp thị. bán hàng trong đó nội dung công việc dự kiến như sau: chuẩn bị các thủ tục pháp lý, xây dựng kịch bản cua chương trình, khảo sát, xin phép tổ chức, cung cấp nhân sự, trang thiết bị và công cụ dụng cụ (gồm gian hàng, bàn, ghế, quà tặng...) để tổ chức chương trình. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi. Xin được hỏi chuyên gia, với gói thầu có những công việc như trên thì hồ sơ mời thầu sẽ lập theo gói thầu phi tư vấn hay gói thầu cung cấp hàng hóa?