Hiển thị kết quả duy nhất

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Tình huống: Trong quá trình mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng, chúng tôi gặp phải tình huống sau:

  • Trong quá trình đăng tải thông tin, Bên mời thầu đã nhập thiếu khối lượng ở Mục 3. Phạm vi cung cấp, tuy nhiên file hồ sơ mời thầu đính kèm thì đầy đủ khối lượng;
  • Trong quá trình đánh giá Bên mời thầu phát hiện các nhà thầu chào thiếu khối lượng (ngoài những khối lưọng mà bên mời thầu đã đăng tải thiếu).
Hỏi: Cách thức thực hiện đối với tình huống này như thế nào? Bên mời thầu có được phép hiệu chỉnh sai lệch theo Điều 17 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP hay không?

Bên mời thầu X trong quá trình đánh giá E-HSDT cho gói thầu xây lắp có tình huống như sau: Theo quy định của E-TBMT và E-HSMT, thời gian thực hiện họp đồng là 45 ngày. Tuy nhiên, E-HSDT của Nhà thầu A có đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng như sau: Thời gian thực hiện hợp đồng ghi trong Đơn dự thầu là 40 ngày và theo mẫu số 17- Bảng tiến độ thực hiện của webform là 40 ngày. Trong file HSDT dự thầu đính kèm trên mạng có thực hiện họp đồng ghi là 40 ngày trong phần thuyết minh biện pháp tổ chức thi công và biểu biểu tiến độ tổ chức thi công đề xuất tổng thời gian thi công là 120 ngày. Ngoài ra, trong biểu đồ tiến độ thi công chi tiết đính kèm các hạng mục công trình thể hiện tiến độ thi công các hạng mục công trình là 40 ngày (trừ các ngày nghỉ thứ 7 và chủ nhật trong tuần) và nếu tính cả các ngày thứ 7 và chủ nhật trong tuần thì tổng tiến độ thi công các hạng mục công trình là 54 ngày. Bên mời thầu trên muốn hỏi việc Nhà thầu đề xuất tiến độ thi công công trình như trên có hợp lệ.

Đơn vị tư vấn đấu thầu đang đánh giá Hồ sơ dự thầu cho gói thầu đấu thầu qua mạng có câu hỏi cho chuyên gia như sau: Hiện tại, đơn vị tư vấn đang thực hiện đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng và gói thầu này đã được gia hạn thời điểm đóng thầu. Có 01 nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu và Thư bảo lãnh dự thầu qua mạng. Tuy nhiên bên mời thầu không nhận được file Thư sửa đổi bảo lãnh dự thầu trên mạng đấu thầu. Đến trước thời điểm đóng thầu được gia hạn, nhà thầu đã nộp trực tiếp cho bên mời thầu bản gốc Thư sửa đổi bảo lãnh (gia hạn hiệu lực bảo đảm dự thầu) do Ngân hàng phát hành. Công ty muốn hỏi việc nhà thầu nộp trực tiếp Thư sửa đổi bảo lãnh như đã nêu trên có được chấp nhận và đưa vào đánh giá hồ sơ dự thầu không?

Ban QLDA X đang đánh giá HSDT cho gói thầu tư vấn xây dựng xảy ra tình huống như sau: Do nhầm lẫn trong quá trình đăng tải E-HSMT trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, mục tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu không đúng theo E-HSMT đã được phê duyệt của Chủ đầu tư. Cụ thể là trong Quyết định phê duyệt HSMT, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu là "Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá" nhưng trong HSMT đăng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì tiêu chuẩn đánh giá HSDT là "Phương pháp dựa trên kỹ thuật". Ban X đã hoàn thành công tác đánh giá Đề xuất kỹ thuật và đang chuyển bước đánh giá tài chính. Trước khi tiến hành đánh giá Đề xuất tài chính, ban X đã gửi Văn bản cho Bộ KHĐT xin điều chỉnh lại HSMT trên mạng để phù hợp với nội dung HSMT đã được duyệt.

Ban Quản lý dự án A đang lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa có tình huống như sau: Trong Webform chúng tôi mô tả hàng hóa đối với mặt hàng Bơm nước như sau: Năng suất bơm: 105 m3/giờ; Công suất động cơ: 55kW Trong phần yêu cầu kỹ thuật tại Chương V của E-HSMT đính kèm lên hệ thống thì thông số kỹ thuật của mặt hàng Bơm nước trên lại nêu: Năng suất bơm: 103 m3/giờ; Công suất động cơ: 58kW Khi nhà thầu lập E-HSDT phần chào thông số kỹ thuật cho mặt hàng Bơm nước trên là Năng suất bơm: 103 m3/giờ; Công suất động cơ: 58kW (đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại Chương V của E-HSMT đính kèm lên hệ thống). Tổ Chuyên gia đấu thầu đã căn cứ theo nội dung tại Chương V và đánh giá nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật đối với mặt hàng Bơm nước trên. Tuy nhiên khi trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Tổ thẩm định kết luận là nhà thầu A không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đối với mặt hàng Bơm nước, lý do được tổ thẩm định đưa ra là: Khi có sự khác biệt giữa thông tin trong file đính kèm E-HSMT do bên mời thầu phát hành trên Hệ thống và các thông tin trong webform thì thông tin trong webform là cơ sở để lập, đánh giá E-HSDT. Trong trường hợp này thông tin trên Webform đã yêu cầu mặt hàng Bơm nước: Năng suất bơm: 105 m3/giờ; Công suất động cơ: 55kW mà nhà thầu chào loại Bơm có Năng suất bơm: 103 m3/giờ (thấp hơn năng suất mô tả trong Webform); Công suất động cơ: 58kW (cao hơn công suất mô tả trong Webform) là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa đã được nêu trong E-HSMT. Ban Quản lý dự án A mong nhận được sự hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với đánh giá của tổ chuyên gia và của tổ thẩm định trong tình huống này thì đánh giá nào là phù hợp.

Tình huống: Trong quá trình mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng, chúng tôi gặp phải tình huống sau:

  • Trong quá trình đăng tải thông tin, Bên mời thầu đã nhập thiếu khối lượng ở Mục 3. Phạm vi cung cấp, tuy nhiên file hồ sơ mời thầu đính kèm thì đầy đủ khối lượng;
  • Trong quá trình đánh giá Bên mời thầu phát hiện các nhà thầu chào thiếu khối lượng (ngoài những khối lưọng mà bên mời thầu đã đăng tải thiếu).
Hỏi: Cách thức thực hiện đối với tình huống này như thế nào? Bên mời thầu có được phép hiệu chỉnh sai lệch theo Điều 17 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP hay không?