Hiển thị kết quả duy nhất

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Doanh nghiệp nhà nước X có câu hỏi như sau: Doanh nghiệp X đang gặp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 như sau: Các khoản chi mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên trong trường hợp cụ thể như: có giá niêm yết và có tính chất độc quyền như chi phí điện, nước, điện thoại, internet, nhiên liệu (xăng, dầu), vé ô tô, thu gom rác. Các khoản chi mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên trường hợp đột xuất, nhỏ lẻ có giá trị duới 20.000.000 đồng như photo tài liệu, bảo dưỡng điều hòa, sửa chữa nhỏ xe ô tô, xe máy hỏng đột xuất trên đường thực hiện nhiệm vụ; sửa chữa máy tính, máy in... Việc bắt buộc phải thực hiện áp dụng các hình thức theo quy định để lựa chọn nhà thầu trong trường hợp trên gây nhiều khó khăn cho đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ như: Không đảm bảo kịp thời hoạt động thường xuyên của đơn vị do phải thực hiện nhiều thủ tục để lựa chọn nhà thầu, việc tìm kiếm nhà thầu đặc biệt tại khu vực vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian do khối lượng công việc ít, giá trị nhỏ mà nhà thầu lại phải làm nhiều hồ sơ. thủ tục cho bên mời thầu. Xuất phát từ những khó khăn trên, doanh nghiệp X xin chuyên gia hướng dẫn đơn vị thực hiện việc mua sắm để đảm bảo duy trì kịp thời hoạt động thường xuyên của đơn vị.

Một cơ quan ngang bộ có câu hỏi cho chuyên gia như sau: Đơn vị đang thực hiện đấu thầu một gói thầu mua sắm tài sản theo quy trình mua sắm thường xuyên, hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thủ trưởng cơ quan đã giao một đơn vị thuộc làm Bên mời thầu để thực hiện gói thầu nêu trên. Trong quá trình triển khai gói thầu, phát sinh vấn đề như sau: Điều 74, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (Nghị định 63) quy định: “Việc lựa chọn nhà thầu trong mua sắm thường xuyên được thực hiện theo quy định về lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc dự án nêu tại Chương II và Chương III của Luật Đấu thầu ”. Khoản 5, Điều 28, Nghị định 63 quy định: “Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật phải được phê duyệt bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định kết quả đánh giả về kỹ thuật”. Điểm a Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu quy định đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ: “Trên cơ sở báo cảo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của tổ chuyên gia, bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật phải được thẩm định trước khi phê duyệt”. Đơn vị trên xin ý kiến chuyên gia về trách nhiệm của các cấp/đơn vị, đặc biệt là Bên mời thầu trong việc thẩm định, phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi triển khai gói thầu mua sắm thường xuyên.

Đối với gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên có giá không quá 50 triệu đồng thì có phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu không, có bắt buộc phải ký hợp đồng với nhà cung cấp không?

Công ty ông Hà Công (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) là doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Nhà nước đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích thông qua công tác xây dựng giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ông Công hỏi, khi thực hiện việc mua sắm vật tư, tài sản duy trì, phục vụ cho hoạt động công ích đó thì việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, tài sản có phải theo quy định của Luật đấu thầu không? Các đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty mẹ khi thực hiện mua sắm vật tư thường xuyên có cần phải được Công ty mẹ ủy quyền hay không?

Công ty Dịch vụ A có câu hỏi như sau: Là một doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, Công ty đang thực hiện nhiệm vụ in sản phẩm đặc biệt do Ngân hàng Nhà nước giao. Hàng năm Công ty thực hiện mua sắm mực in bảo an phục vụ nhiệm vụ nêu trên theo hình thức chỉ định thầu thông thường do đặc thù về bản quyền, công nghệ, bí mật nhà nước và thực tế trên thế giới chỉ có duy nhất một nhà thầu đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định. Hiện nay, Công ty mong muốn nhà thầu duy trì mức chào giá ổn định qua các năm cho mục tiêu bền vững, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đề nghị của nhà thầu sản xuất mực in bảo an, hai bên cần ký Thỏa thuận cung cấp và hợp tác dài hạn mang tính nguyên tắc để đảm bảo việc nhà thầu giữ nguyên mức chào giá cho Công ty trong suốt thời hạn của thỏa thuận. Với các quy định pháp luật hiện hành, trong tình huống được mô tả tóm tắt như trên, Công ty Dịch vụ A xin được giải đáp việc Công ty ký Thỏa thuận cung cấp và hợp tác dài hạn với nhà thầu được lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu có đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật đấu thầu.