Hiển thị kết quả duy nhất

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Theo phản ánh, ngày 16/12/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả, tại khoản 1 Điều 21 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT về trách nhiệm của nhà thầu, nhà đầu tư quy định:

"Nhà thầu, nhà đầu tư phải đăng ký tham gia Hệ thống và được phê duyệt theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Thông tư này trước khi xét duyệt trúng thầu để bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu. Trường hợp trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu phát hiện nhà thầu, nhà đầu tư chưa đăng ký tham gia Hệ thống thì bên mời thầu phải yêu cầu nhà thầu, nhà đầu tư hoàn thành việc đăng ký theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Thông tư này".

Quy định nêu trên không phù hợp, bởi, quy định này không thuộc trách nhiệm của bên mời thầu theo Điều 75 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, mặt khác, tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Chính phủ cũng không giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn như khoản 1 Điều 21 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT; đồng thời, Khoản d, Điều 5, Luật Đấu thầu quy định một trong những điều kiện để công nhận "Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư" là: "d) Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia".

Theo đó, nếu trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu chưa đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, sẽ bị đánh giá là "Không đạt" tư cách hợp lệ của nhà thầu.

Tuy nhiên, khoản 1 Điều 21 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT lại quy định bên mời thầu "yêu cầu nhà thầu, nhà đầu tư hoàn thành việc đăng ký". Điều này, ban đầu thì hợp lý với quy định cho phép nhà thầu bổ sung, làm rõ tư cách hợp lệ. Tuy nhiên, về mặt trình tự và thực tế, việc yêu cầu nhà thầu đăng ký là sau thời điểm đóng thầu, dẫn tới việc trước đóng thầu, nhà thầu không hợp lệ; sau đóng thầu nhà thầu lại thành hợp lệ.

Các nhà thầu khác sẽ kiện bên mời thầu với lý do, nhà thầu đăng ký trên Hệ thống mạng quốc gia được xác nhận sau thời điểm đóng thầu. Mặt khác, không loại trừ khả năng các nhà thầu khác cho rằng bên mời thầu thông đồng với nhà thầu kia, nên yêu cầu bổ sung đăng ký, điều này sẽ gây rủi ro pháp lý cho các bên mời thầu, gây khiếu kiện, phức tạp trong đấu thầu.

Do đó, đề nghị bãi bỏ khoản 1 Điều 21 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT nêu trên.

Ông Trần Bá Đức, hiện đang công tác tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có thắc mắc về nội dung trong Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT như sau: Trong Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 chưa nói cụ thể về trường hợp các gói thầu đã được phê duyệt trong KHLCNT theo hình thức lựa chọn truyền thống nhưng sau ngày 01/02/2020 chưa được tổ chức lựa chọn nhà thầu thì có phải điều chỉnh KHLCNT để tổ chức LCNT qua mạng hay không?

Một nhà thầu X có câu hỏi như sau: Công ty X đã được cấp chứng thư số nhà thầu để tham gia đấu thầu qua mạng các gói thầu. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng, công ty đã phát hiện bị lộ mật khẩu chứng thư số. Công ty đã thay đổi mật khẩu nhưng trên Hệ thống đấu thầu điện tử của Cục QLĐT vẫn sử dụng đồng thời cả mật khẩu cũ và mật khẩu mới. Như vậy tính chất bảo mật của chứng thư số của Công ty không còn tác dụng trên Hệ thống đấu thầu điện tử quốc gia. Bên cạnh đó, công ty phát hiện có người đã lợi dụng mật khẩu chứng thư số của Công ty để tham gia đấu thầu qua mạng trên Hệ thống đấu thầu điện tử với gói thầu B nhưng người này không nộp phí dự thầu. Công ty muốn hỏi về quy trình bảo mật chứng thư số trong các trường hợp nói trên?

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 13 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: "... Trường hợp liên danh, thành viên đứng đầu liên danh (đại diện liên danh) hoặc thành viên được phân công trong thỏa thuận liên danh nộp E-HSDT". Cho tôi hỏi, nếu trong thỏa thuận liên danh không phân công cho thành viên nào sử dụng chứng thư số để tham dự thầu thì thành viên đứng đầu liên danh sử dụng chứng thư số của mình để dự thầu được không và thỏa thuận liên danh đó có hợp lệ hay không?

Công ty TNHH Nam Khánh là đơn vị tư vấn đấu thầu. Trong quá trình tư vấn đấu thầu cho một gói thầu xây lắp ở Hải Dương có xảy ra tình huống muốn xin ý kiến của chuyên gia như sau: Theo Điều 5 của Luật đấu thầu số 43 thì nhà thầu phải đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước thời điểm đóng mở thầu (Đóng mở thầu của gói thầu là ngày 16/03/2019). Trong Hồ sơ đề xuất của 01 nhà thầu có đóng theo 01 đơn đăng ký (ngày trong đơn ghi là 18/01/2019) theo mẫu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có chữ ký và con dấu của người đại diện hợp pháp của nhà thầu nộp lên Cục quản lý đấu thầu - Bộ kế hoạch và Đầu tư. Nhưng kiểm tra trên hệ thống Muasamcong.mpi.gov.vn thì chưa thấy xuất hiện tên công ty nói trên trên mạng. Bên mời thầu có mời nhà thầu làm rõ thì được biết nhà thầu đăng ký ngày 18/01/2019 nhưng đánh sai mã số thuế thành mã số doanh nghiệp. Vậy công ty chúng tôi muốn hỏi trong trường hợp này nhà thầu nói trên có được đánh giá hợp lệ không?

Bà Võ Thị Mỹ Lan ở Quảng Bình có câu hỏi như sau: Tôi xin hỏi: trong chỉ định thầu rút gọn, đấu thầu rộng rãi và các hình thức lựa chọn nhà thầu khác có bắt buộc phải có điều kiện: "Nhà thầu phải có tên trong cơ sở dữ liệu về nhà thầu của cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động đấu thầu không? Cần truy cập trang web nào để kiểm tra cơ sở dữ liệu về nhà thầu và để biết nhà thầu đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chưa?

Chị hoa ở Quảng Trị hỏi: Khi tham dự gói thầu đấu thầu qua mạng, trường hợp nhà thầu cần thay đổi tư cách từ độc lập sang liên danh thì phải thực hiện như thế nào?

Độc giả ở Ninh Bình có câu hỏi: Sau thời điểm đóng thầu mà nhà thầu chưa nộp phí duy trì hoặc phí tham gia Hệ thống và tài khoản không có hiệu lực như thông báo của Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, thì nhà thầu có được coi là không đủ tư cách hợp lệ tham gia dự thầu không?

Ban Quản lý dự án A có câu hỏi như sau: Theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 tại khoản 1 Điều 5 về các điều kiện đế đảm bảo tư cách hợp lệ của nhà thầu khi tham gia dự thầu trong đó có quy định “Đã đãng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”, đồng thời tại khoản 3 Điều 5 quy định “Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tham dự thầu với tư cách độc ỉập hoặc liên danh”. Như vậy, nếu nhà thầu dự thầu là liên danh thì các thành viên phải tuân thủ theo quy định tại khoản 3 Điều 5, là phải có tư cách hợp lệ quy định tại khoản 1 Điều 5. Trường hợp một trong các thành viên nhà thầu liên danh chưa đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 thì được xem là không đảm bảo tư cách hợp lệ. Điều này có phù hợp với quy định của pháp luật không?